• วางแผนและบริหารงานผลิต รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Experience in Production Control and Production

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New graduate are welcome
 • Japanese skill communication level N3 up
 • Work at Bangkok (Ramintra)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least Bachelor's Degree inn Supply Chain/
 • Minimum 5 years of experience in the Standard
 • Good interpersonal, analytical, and negotiation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 26-35 ปี
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างน้อย 3-5 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Production Managemen
 • 0-4 years' experience in production planning
 • Experience with SAP would be an advantage

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรม อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิตไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • เคยทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 5 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineer
 • Process Engineer
 • Electrical Engineer

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 5 years experience within a manufacturing
 • Minimum5 - 10 years’ experience as an Automotive

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master 's degree in IE., Mechanical
 • Male / Female, age 35 years up
 • 10 years experience in Automotive industry

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,โยธา,ก่อสร้าง
 • ปสก.ด้านงาน ISO,Auditor 1-2ปี
 • มีปสก.จากบริษัทญี่ปุ่น(พิจารณาเป็นพิเศษ)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical Plant or Petrochemical
 • Training in Japan
 • Good command in english

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Production Engineer
 • Industrial Engineer
 • Process Improvement

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • mechanical,engineer,engineering,manufacture,mnc,
 • Chachoengsao,assembly,autocad,solid work
 • วิศวกรโรงงาน,งานดี,เงินดี,โรงงานอุตสาหกรรม,

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Plant Quality Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Ensuring compliance for FSSC 22000
 • Monitoring Food Safety and other regulations
 • Monitoring and reviewing the risk analysis

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer

Able Success Co., Ltd.

ลาดกระบัง

 • สัญชาติไทย, เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ใช้โปรแกรมออกแบบ 3มิติ (3D Mechanical design)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning Production Control
 • Bachelor degree Industrial Engineering
 • 1 year Experience

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of working in production planning.
 • Good Communication in English
 • Degree with major in Industrial Engineer.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Die and Tool and Metal , heat spreaders
 • Jig and Fix,Coining, Trimming, Transfer
 • Progressive and die

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Die and Tool and Metal add design and Stamping
 • Jig and Fix and solid work
 • Progressive and die

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกอบแม่พิมพ์ และร่วม่ในการวางแผนผลิตแม่พิมพ์
 • วางแผนป้องกัน ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ประจำปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์โลหะ หรือที่เกี่ยวข้อง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถอด BOQ จากแบบ เขียบแบบงาน
 • เพศชาย จบปริญญาตรีด้านเครื่องกล
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • To control Nidec's supplier quality system
 • 0-5 years experience in engineering or electronics

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female or Male age 23-26 years old
 • Bachelor or higher degree in Engineering
 • 2-5 years experience in Industrial Engineering

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Science, Engineering
 • Thai citizen Male or Female
 • Experience in manufacturing, engineering, quality

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years' experience in Production Engineer
 • Design Jig, Tooling to support Production
 • Auto CAD, Inventor 3D, Pneumatic and Hydraulic

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Industrial, Production/Manufacturing.
 • 5 or more years’ experience in related field
 • LIT member for SAP implementation (IE)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • provide pre-sales supports
 • Analyze 'As Is' and 'To Be' business processes
 • Good communication skill in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์เครื่องมือวัสดุ, อุตสาหการ,เครื่องกล
 • Good command of both written and spoken English.
 • ชลบุรี ระยอง กทม ปริมณทล

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Minimum of 3 years working in Engineering
 • Capability to lead broad initiatives/projects

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineer Engineering, QA, QC,
 • Garment, textile manufacturing, product developmen
 • Production, Planning, Process engineer,

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ในระดับพอใช้ - ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female age 22-25
 • Experience in QA 1-3 years
 • Computer Skill is advance

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female not over 35 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 5 Years up for experience in Quality Engineer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree (4 years) Industrial Engineering
 • Experience LEAN Production 2 years up
 • Experience Production System 3 years up

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CQE, QA, RRT, In-Process Quaity Engineer
 • Exp. 4-8 yrs in quality functions or New grad.
 • Good english communication

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS Instrument Engineering with 5 years exp
 • Have knowledge of industrial instruments AI/PI
 • Fluent in English / Own a transportation /

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • New grads are welcome
 • Mechanical, Industrial, Electrical, Metallurgical
 • Experience as service engineer will be a plus

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied

Head of Engineering

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Leads and directs multiple engineering teams
 • Provides managerial and technical solutions
 • Provide opportunities for continuous improvement

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องการผู้จบการศึกษาตามวิชาที่ศึกษา
 • หรือผู้มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 5 ปี
 • มีค่าประสบการ์พิจารณา

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา Mechanical / Mechatronical
 • ใช้ Software เขียนแบบ Solidworks/ Autocad ได้ดี
 • สนใจงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC และการเชื่อมต่อ
 • มีความรู้ด้าน Hardware/Software Computer Interface

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ดี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณา
 • มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years of experience in Lean techniques
 • Sustaining a Lean system, Lean assessment score
 • Develop Lean training curriculum, conducting

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • production manufacturing
 • etching forging chemical treatment
 • CNC CMM OHSAS

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manpower Calculation
 • Line Improvement Activity
 • Manage cost of manufacturing's budget

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 40
 • วันหยุดประจำสัปดาห์พิเศษ 24 วัน
 • ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล