• ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฆ่าเชื้อผลไม้กระป๋อง(Cooker)
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี, ชีววิทยา
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in RA from pharmaceutical
 • Ability to manage priorities under pressure
 • Well-organized, self-driven, good communications

18-Aug-17

 

Applied
 • 2 years’ experiences
 • Sales and Marketing, Food Industry or Trading Comp
 • Bachelor degree in food ,Biotechnology, Nutrition

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Key position and long term career
 • Professional working environment
 • Attractive salary package

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Sciences from China University
 • Minimum 2-5 year experience in sales
 • Strong interpersonal and negotiation skills

18-Aug-17

 

Applied
 • การควบคุมคุณภาพ
 • GMP/ISO
 • วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบด้านคุณภาพ

18-Aug-17

 

Applied
 • Manage the operation of the line
 • Make changes and optimize product changing times
 • Verify the CCP and operation control online

18-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Nutrition Scientist/Dietetics_FMCG
 • Nutrition Science lead on the Innovation Pipeline
 • Review scientific papers, surveys

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree preferably in Food Science
 • 5 years previous experience in quality management
 • Must be able to work independently

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สายวิทยาศาตร์ ทุกคณะ
 • การรมยาตู้สินค้าข้าว
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

18-Aug-17

 

Applied
 • Male. Age of between 23 -35 years
 • Bachelor Degree or equivalent
 • 1-5 years in Food inspection

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in biology or microbiology
 • Have some experience working in a laboratory
 • Can perform biological and microbiological test

17-Aug-17

 

Applied
 • Thai national, age between 24-34 years
 • Degree in Science or related field
 • 2 years’ experience in QC or QA

17-Aug-17

 

Applied
 • Those graduated from Veterinary Medicine
 • Pharmacy or Science with higher degrees
 • Fluent in spoken and written English

17-Aug-17

 

Applied
 • BA in Microbiology, Biology, Biotechnology,Food
 • BA in Chemical, Biologist, food technology,QC
 • Experience in QC, Lab, Feed, Pharma, Environment

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตรเคมี/จุลชีวะวิทยา
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบห้องปฎิบัติการ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 Years in QA & QC
 • Bachelor’s Degree of Science
 • Have knowledge of calibration techique.

16-Aug-17

 

Applied
 • Minimum 2 Years in QA & QC and validation fiel.
 • Bachelor’s Degree of Science
 • Understandingrequirement of ISO Standard

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Food Science ,related field.
 • Experience working in FOOD manufacturing
 • understanding of laws,regulations food products

16-Aug-17

 

Applied
 • Degree Holder in Food Technology/Science
 • 3-5 years regulatory experience
 • Budget THB60-90k (Home-based role)

15-Aug-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Degree in the Health Sciences, e.g. Pharmacy
 • Public Health background would be in advantage
 • 3-5 years’ relevant working experience

15-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิต และวางแผนการจัดส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 33 – 40 years old.
 • Bachelor's degree of Chemistry or Biochemistryor
 • Knowledge of Wipes, Soap, shampoo, Soap, shampoo

15-Aug-17

 

Applied
 • B.Sc.in Microbiology, Biology
 • 2 years of experience in sterile pharmaceutical
 • Good knowledge of GMP/GLP practices/Biosafety

15-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Science
 • Experienced from Food, Feed, Chemical
 • Fast learner with good analytical skill

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Manager - (Ref: BMT00018)

Biomedia (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • positive working environment
 • Good communication skills in english
 • Opportunity training in oversea

15-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, age over 30 years old
 • Master in Chemistry, Food Science, Food Technology
 • 4 years experience of people management

15-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, aged 30 - 40 years old
 • Master’s Degree in Food Science, Pharmaceutical
 • Good understanding of food & drug compliance

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Age between 21 – 35 years old
 • Degree or above in field of Engineering
 • Good Command in English

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan and execute product promotion activities
 • Excellent command of spoken and written English
 • Develop new business opportunities

14-Aug-17

 

Applied
 • Competitive salary with top-5 companies
 • Office in Central BKK - Chulalongkorn university
 • International exposure

14-Aug-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • BSc./MSc. in Biotechnology, Microbiology
 • 1+ year research or industry experiences
 • Understanding of metabolic and growth pathways

14-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Competitive salary with Top5 Company
 • International exposure under Startup environment
 • Office in central BKK - Chulalongkorn university

14-Aug-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Perform DNA extraction of blood samples
 • Check qPCR using real time PCR
 • Perform nested PCR for species detection

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in any medical background
 • Strong sales and negotiation skills
 • Highly motivated and result-oriented

11-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Biotechnology, Chemical, Microbiology
 • 2 years working in pharmaceutical field or lab
 • communicate and understand English

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฆ่าเชื้อผลไม้กระป๋อง(Cooker)
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
 • Degree or higher in Biochemistry or Microchemistry
 • 3-5 years’ experience in sales & marketing
 • Own transportation with valid driving license

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล