• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด
  • มีประสบการณ์ตามสายงาน หรือในธุรกิจศูนย์การค้า

13-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่