• การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO
  • ISO for IT Services
  • สื่อสาร/จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านรัฐกิจสัมพันธ์/งานลูกค้าสัมพันธ์
  • สามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • มี Proaetive และ Self motivate

19-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่