• ประสบการณ์ จป.วิชาชีพ
  • กล้าแสดงออก เป็นวิทยากรอบรมความปลอดภัย
  • ขยันกระตือรื้อร้น เริ่มงานได้ทันที

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 5 working day
  • Pathumthani
  • minimum 8 years experience

18-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่