ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ลพบุรี
  • Bachelor's Degree in Pharmacy or relate fields
  • GMP
  • HACCP
  Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Academic degree in Veterinary or related
  • MNC animal health industry experienced
  • Open 2-positions (Management level) - URGENT!
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm)'s logo
  กาญจนบุรี
  • สัตวแพทย์ประจำฟาร์มสุกรพันธุ์
  • สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจฟาร์มสุกร