ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  RS Group's banner
  RS Group's logo
  จตุจักร
  • 5 yrs’ experience as Product Manager/Brand Manager
  • Experience in the pets food, pets products
  • Work at RE Group Building, nearby BTS Kasetsart
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s banner
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสานงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
  • ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยง
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm)'s logo
  กาญจนบุรี
  • สัตวแพทย์ประจำฟาร์มสุกรพันธุ์
  • สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจฟาร์มสุกร
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • EVP/VP Swine Business Operation
  • Swine Business Operation
  • ผู้จัดการฟาร์มสุกร