• ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship
 • Multi-Corporate

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Analyst
 • วิเคราะห์สินเชื่อ, อนุมัติสินเชื่อ
 • Risk

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 0-5 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Work place at Amata City Industrial Estate Rayong
 • Bachelor's degree in the field of Accounting
 • Experience At least 1-3 years

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 5 years experience in Credit Control
 • Good command of English and computer literacy

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree
 • 1-5 years experienced in Credit Analysis
 • Systematic analytical skill

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 years experience in retail lending, credit risk
 • Strong leadership and people management skill
 • SAS, SQL skill

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supervising and supporting team to reduce NCL
 • Responsible to manage Debt Management Team
 • Solving for customer's problem

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Sales - Personal Loan

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in sales-Personal Loan or credit card
 • Good command in English
 • Experience for senior management position

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Controller

B.Grimm

บางกะปิ

 • financial controller
 • finance
 • B.Grimm power

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years working experience, age not over 28
 • Good command in English or Mandarin
 • Salary 20K above, 5 days working

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-3 years experience in Credit Collection
 • Achiever, problem-solving, excellent relational
 • Proficient English/Thai, salary 50,000 THB and up

15-Oct-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Internet giant in China, startup in Thai
 • Banking veteran, Fintech pioneer
 • Universal Fintech, localized solution

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project improvement management in collection
 • Fluent English and Local language.
 • Dialing motion campaign per collection strategy

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Independently generate leads for partnerships
 • Independently manage a project and project team.
 • Conduct business negotiations with partners

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Regional bank with presence in ASEAN
 • Credit Analysis
 • Commercial & Corporate Banking

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Merit based quarterly raise
 • Development opportunities

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial product manager
 • 0 - 5 years of experience
 • Forward thinking and innovative workplace

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 0-5 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

15-Oct-19

 

Applied
 • Thai, 25-30 years old
 • Experience in fund-raising, infrastructure fund
 • BTS Ari, Flexible working hours, Excellent English

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจทานการตั้งและทบทวนวงเงิน
 • เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C), หนังสือค้ำประกัน (LG)
 • ตรวจทานสัญญา และเงื่อนไขเสนอนุมัติสินเชื่อ

15-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of Chinese Mandarin and English
 • 5 working days/week
 • new graduates are welcome

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ SME,Corporate
 • สามารถวิเคราะห์ธุรกิจ

14-Oct-19

 

Applied
 • Finance, management level
 • Bank Reconcile
 • Financial Institutions

14-Oct-19

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • สินเชื่อ
 • Credit

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit analyst, Credit management, underwritter
 • Relationship management
 • Corporate banking

14-Oct-19

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp in data analysis & business intelligence role
 • Analytical & Communication Skills
 • Business acumen in financial products

14-Oct-19

 

Applied
 • Build relationship to corporate customer
 • 1-5 years relevant working experience
 • Competitive compensation

14-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance and Accounting
 • Good command in English
 • Hard working and service mind

14-Oct-19

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม

14-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อหรือด้านการตลาด
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร
 • สามารถใช้สื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor and identify the customer relationship
 • Monitor and manage loan portfolio
 • Design and implement marketing plan

14-Oct-19

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ดูแลดีลเลอร์รถยนต์เก่า
 • ิวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ก่อนอนุมัติวงเงิน

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or above in Accounting, Finance
 • 5 years’ experience in credit card
 • Analytical and thinking skill plus computer skill

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Credit Risk Model Manager

iPolymer Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • credit risk models
 • Credit scoring
 • Financial, Leasing

11-Oct-19

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To work with coverage teams
 • To build China Eco-systems for China business
 • To cross selling other bank’s products

11-Oct-19

 

Applied
 • ให้คําแนะนําแก่ผู้จัดทํา Credit Proposal
 • ชี้ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยง
 • มีทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ดี

11-Oct-19

 

Applied