• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปในการจัดทำบัญชีงบประมาณ
 • สามารถใช้ SAP และชำนาญ Excel

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai resident with fluent English skills
 • Strong analysis and numeracy skills.
 • Experience in conducting market research

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic management analysis
 • Analyze and monitor the financial & KPIs info
 • Experience in Finance & Budgeting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15 years' experience in MNC
 • Strong leadership and people management
 • Excellent command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8+ years experience from MNC (FMCG is preferred)
 • Strong analytical and business partner skill
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s or master’s degree in Accounting
 • Good leadership and communication skill
 • Good understanding and interest in hotel business

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree in Accounting
 • Holding CPA is a plus
 • Good International exposure and awareness

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wholesale Banking
 • Strategic Analysis
 • At least 4 years of experience in related field

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance Business Partner
 • Financial Planning & Analysis
 • Financial Models

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regional bank with presence in ASEAN
 • Credit Analysis
 • Commercial & Corporate Banking

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in A/C, Finance
 • 5 yrs of exp in Financial Planning & Analysis
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Statics, Applied statics,Finance
 • Experience in data analysis
 • Command of spoken and written English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Commercial Finance
 • Financial Analysis & Planning
 • Finance Support

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master or Bachelor’s degree in Accounting
 • Knowing about SAP B1 and ERP/ CPA/CPD
 • Good command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Modelling & Measurement
 • Minimum 5 years’ experience in Banking
 • MS. Excel and SAS are required

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in developing financial model
 • Investment Analyst, Financial Analyst, Funding
 • Good command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • 8 years of experience with Financial System
 • Good command of Microsoft Office

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or a Master's degree in Finance/Account
 • At least 3 years Accounting/Finance experience
 • Knowledge of financial controls and processes

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate accounting and audit experience
 • Good command of English
 • Experience in trading /retail

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Operation
 • FA&P Operation
 • Risk Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Planning & Forecasting Manager

PepsiCo

กรุงเทพมหานคร

 • Sales Planning
 • Sales Forecasting
 • Demand Planning

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Finance
 • 10 Yrs Exp in Finance & 5 Yrs with Management Team
 • Good Command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • System implementation
 • Cost accounting in manufacturing business
 • Good leadership skills and team management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s degree in Accounting
 • Accounting and Finance
 • Financial Accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in Engineering, Finance, Economics
 • 8 years of working experiences in Financial
 • Excellent command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of experience in finance and accounting
 • Bachelor or Master's Degree in Accounting
 • Can do attitude

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Accouting or Finance
 • Min 5- 8 Years experience in Manufacturing Costing
 • Very good in MS. Offcice and English communication

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have a good in Presentation skill and good command
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 3 years in Banking ,finance analysis

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ การเงินหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
 • Can communicate with English
 • CPD license

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Drive forecasting and budget process
 • Improve all processes related to financial planing
 • Involvement in company strategy and business

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai, 25-30 years old
 • Experience in fund-raising, infrastructure fund
 • BTS Ari, Flexible working hours, Excellent English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Controller

JAC AYUTTHAYA

เมืองปทุมธานี

 • Monthly closing - ensure the correct cost/accrual
 • Asset Capitalization – ensure all costs
 • Capex and Cost Tracking – perform the regular/mont

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Working experience with SAP
 • Electronics Industry
 • Listed Company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male or Female, age 30 - 38 years old
 • 3 years exp. in Risk Management and Risk Analyst
 • 30-50K / Japanese Financial Company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Distribution Center / Warehouse
 • Business Analyst / Financial Analyst
 • Good English communication

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Global Well-known Food & Beverage Manufacturing
 • Finance and Business Analysis Manager
 • Knowledge in Costing and Budgeting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Key player in the Monthly Business Planning
 • Generate reports or dashboard in the perspective
 • Review monthly performance and identify areas

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience as an Accounting Manager
 • Degree in major of Accounting / Cost Accounting
 • Prepare Budgeting, monthly forecast of P/L

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage the assigned investment projects
 • Handle merger & acquisition deal /negotiation
 • Prepare the total company’s portfolio

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในด้านธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • การวิเคราะห์สินเชื่อ
 • เพิ่มช่องทางการขาย ผ่านช่องทางต่างๆ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Analysis & Reporting
 • Manager
 • IFRS & TAS

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Analyst, Investment Analyst,Finance role
 • Developing Financial Model, Telecommunication,
 • IT business or corporate firm, Analytical skill

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Analysts, analyzing datasets , Chinese
 • statistical analysis methodology
 • SWOT, PEST, RCA,SPSS, Python, SAS

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Analyst
 • Investment Analyst
 • Financial Modeling

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Planning
 • Business Analysis
 • Business Strategy

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Project Management
 • Process Improvement
 • Data Analysis Manager

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Phyton
 • SQL
 • data modelling

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 years experiences in Data Management
 • Team working oriented
 • Sense of urgency

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Project Management
 • Process Improvement
 • Data Analysis Manager

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied