• financial analysis on sales and trade marketing
 • 6 year experiences in analysis from FMCG
 • Able to manage complex planning.

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Solid understanding of financial modeling
 • Conduct research and develop financial models
 • Prepare investment analysis report

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied

FINANCE MANAGER – TREASURY

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor or Master’s degree in finance, accounting
 • Proven experience in a relevant financial role
 • Good with numbers and figures

10 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ต้นทุน
 • ดูแลการรวบรวมข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัท
 • จัดทำโครงสร้างต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน
 • จบปริญญาตรีด้าน บัญชี กฎหมาย การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีภาวะผู้นำ

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 6-10 years of experience in investment analysis
 • At least 5 Year+ of capital market knowledge
 • Financial statement analysis,financial model skill

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experinece in CMS Payment Processing Operation
 • Knowledge of KCSA / AML and Regulatory Control
 • 3 years Experience of banking operations

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Fund Investment Monitoring
 • Exp. in Risks and controls and BOT Reporting
 • Knowledge in the SEC regulations esp.mutual Funds

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์งานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
 • ทำงานสื่อสารองค์กรสำหรับบริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์เตรียมรายงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • venture capital
 • start up
 • finance

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the field of business analysis.
 • Experience in budgeting and strategic planning.
 • Able to travel & short-stay oversea.

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้า
 • รักงานบริการลูกค้า

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Head of Global Corporate

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Global Corporate RM
 • Relationship Manager
 • EVP

13 นาทีที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สมัครงานสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร(ชลบุรี) ชั้น3

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ควมคุมดูแล การดำเนินการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสด
 • จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนเรื่องของการระดมทุน
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor Company’s investments in fixed-income
 • Monitor both domestic and international economic
 • Monitor Company’s investment liquidity and capital

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Formulate strategic investment framework
 • Graduate and preferably internal resource with 2-5
 • Relevant background and knowledge of retail, SME

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High caliber graduates from a top university
 • 2-3 years experiences in Investment Banking
 • Excellent communication and interpersonal skills

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • แนะนำการลงทุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
 • มีใบอนุญาตติดต่อผู้ลงทุน (IC)

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Data Analytic (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Data Scientist Customer Insight
 • Python EIC Analytics
 • Data Modelling Research

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Compliance Advisory (SVP)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Regulatory Compliance
 • BOT (Bank of Thailand) Regulations
 • Financial Market Corporate Institution Client

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
 • ประสบการณ์ดูแลลูกค้าด้านเงินฝาก กองทุน(Wealth)
 • มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Unit Linked Administrator
 • รวบรวมคำสั่งซื้้อขายหน่วยลงทุน
 • ประสานงานกับ custodian

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial analysis, Due diligence, SWOT
 • Good command of English, analytical skill
 • Excel Skill, Proactive and good presentation skill

20-Aug-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Research Assistant

Phatra Securities Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in investment and capital market
 • Assist the research team on organizing research
 • Above-average oral and written communication skill

20-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking & Corporate Banking
 • Financial Institutions

19-Aug-17

 

Applied

Relationship Manager (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

19-Aug-17

 

Applied

Regulatory Compliance (VP)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Compliance
 • Regulatory Compliance BOT Regulations
 • Monitoring and testing

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Finance & Accounting.
 • Experience in the relevant tasks as Investor Relat
 • Good initiative and determination to achieve goals

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

19-Aug-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

19-Aug-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Experience in Risks and controls and BOT Reporting
 • Experience in Fund Investment Monitoring
 • Experience in SEC regulatory

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • มี CFA (Chartered Financial Analyst)

18-Aug-17

 

Applied
 • Investment Banking
 • M&A
 • IPO

18-Aug-17

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Chief Financial Officer

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years extensive experience in Beverages finance
 • Bachelor degree in accounting or finance
 • Excellent knowledge of strategic planning

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25 years up
 • Bachelor or master degree in accounting
 • 3 years in investment banking

18-Aug-17

 

Applied
 • Support the Chief Risk Officer
 • In development and implementation
 • on Investment and Insurance Risks Framework

18-Aug-17

 

Applied
 • financial modeling for new investment projects
 • Simulation planning for company budgeting
 • Evaluating the refinancing transactions

18-Aug-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 32 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28 - 35 ปี วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านเร่งรัดหนี้สิน 1-3 ปีขึ้นไป
 • ทัศนคติที่ดี,ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน,ไฟแรง

18-Aug-17

 

Applied

Senior Corporate Finance Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Strong communication skills in Thai and English
 • CPA and/or CFA is a plus
 • degree in Accounting/Finance or related field

18-Aug-17

 

Applied

VC Investment Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great company
 • Great role
 • Great location

18-Aug-17

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Engineer or related
 • 5 years of experience in financial modeling
 • Experience in power/energy business

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project finance
 • feasiblity
 • corporate finance

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Finance or other related fields
 • Very good knowledge in financial, investment roles
 • Fluent in English. (TOEIC> 800)

18-Aug-17

 

Applied
 • Wealth management solution,Asset allocation
 • Provide clients trading recommendation
 • 3-5 years experience in Investment Consultant

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล