• ตรวจสอบรายงานสถานะเช็คจากหน่วยงานต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการจำทำทะเบียนเงินฝากธนาคาร

3 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดจากขายประจำวัน /นำเงินฝากธนาคาร
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินในธุรกิจค้าปลีก

10 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management or related Accounting or HR
 • Payroll experience
 • Finance

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years experience in Auditing
 • Knowledge of Teammate system
 • Knowledge of the financial service business

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree Accounting, computer science
 • Good command in English
 • Computer literacy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor's degree or higher in accounting, finance
 • At least 10 years' working experience
 • CPD required, CPA preferred

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2-7 years of working experiences
 • Thai nationality only.
 • Excellent in English.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mutual Fund Product Development
 • Optimize our position in the marketplace
 • Identifying new products the maximize revenue

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Manager - Bancassurance
 • Work experince in non-life insurance
 • Commercial Product development

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Accounting
 • At least 5 years’ work experience
 • Strong financial reporting skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Proficiency in English
 • Willing to work extra hours when required

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance or Accounting
 • 1 year experience in Finance or Accounting
 • Prepare a certified true copy of Tax Invoice

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีใบอนุญาต (Single License)
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Investor Relations
 • Good command of English
 • Master’s Degree

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ศึกษานโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงาน
 • ตรวจสอบและติดตามตามข้อมูลความเสี่ยง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree / higher in Accounting & Finance
 • At least 5 years experiences in managerial level
 • Can work under pressure and tight schedule

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handling the subscription of rights issue
 • Bachelor or Master’s degree in Economics
 • 1 - 5 years of working experience the securities

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting
 • 3-5 year of work experience in Accounting
 • Experiences with A/R function

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชี
 • บันทึกบัญชี จัดทำบัญชีภาษีอากร จัดทำรายงานการเงิน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกรายการรับเงิน - จ่ายเงิน , วางบิล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน Online
 • ทำเอกสารชุดใบสำคัญรับเงิน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • Good command of written and spoken English.
 • Flexible to travel on business trips

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA / Finance / Economics.
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางธุรกิจ
 • มีทักษะทางการพูด อ่าน และเขียนบทความ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4-year bachelor's degree in Finance and Accounting
 • Must have experience in Hospitality and Restaurant
 • Ensuring Report Delivery Deadlines

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4-year bachelor's degree in Finance and Accounting
 • Must have experience in Hospitality and Restaurant
 • Ensuring Report Delivery Deadlines

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age not over 40 years old
 • degree in Risk Management, Economics, MBA
 • experience in Risk Management & Risk Analyst

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B.B.A. or MBA. Master’s degree in Economic
 • Strong analytical skills
 • 4 - 7 years experience in financial analysis

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน การจัดการ
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Preparing input & output VAT reports
 • Knowledge of SAP (R3) is preferable.
 • Preparing daily payment vouchers

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Risk Advisory Manager

Fircroft (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years in Risk Advisory,
 • Risk Management, Internal Audit/control
 • Possess Certified Internal Audit (CIA)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
 • มีรถจักรยายนต์ และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยายนต์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance
 • 2-3 year of experience in financial planning
 • Proficiency in MS Office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Knowledge in credit related products
 • Minimum of 1-5 years experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Loan Lending
 • Solution Lead, Project Lead
 • Project Management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance
 • 0-1 year of experience in banking, finance
 • Proficiency in MS Office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Procurement
 • admin
 • construction

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BI Specialist
 • Financial Reporting Services
 • Report & Dashboard

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree or higher in business administration
 • At least 10 years relevant experience.
 • Strong financeial analysis skills.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design & improve SME credit lending process
 • Ensure the best customer experience in all channel
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English and computer literacy
 • Good communication and interpersonal skills
 • Judicious analytical skill with logical thinking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in risk management
 • Analytical Skills
 • Able to creatively apply analytical solutions

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English and computer literacy
 • Good communication and interpersonal skills
 • Judicious analytical skill with logical thinking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of working experience in Regulatory report
 • Knowledge of financial products
 • Good in English communication skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of financial institution experience
 • Experience in Mutual Fund or Securities business
 • Must be able to perform well under pressure

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ชุดฟอร์ม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Finance, Economics or related
 • Min 5 years of experience in FP&A
 • analytical skills &able to synthesize complex data

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied