ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 305 ตำแหน่งงาน
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  บางแค
  • มีประสบการณ์ Contact Center 1-2 ปี ในสายงานธนาคาร
  • ปฏิบัติงานที่ UOB สำนักงานเพชรเกษม
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  สาทร
  • Area Support
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
  • วางแผนการจัดพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
  Sino Logistics Corporation Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • มีประสบการณ์ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ 2 - 3 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ได้ดี
  • บริหารเวลา, วางแผน, คิดวิเคราะห์, ประสานงานได้ดี
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's banner
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • Experiences in clearing cheque, deposit, payment.
  • Operate the efficiency of Bank’s clearing system
  • Local Switching, Single Payment System, Settlement
  KrungThai Bank PCL's banner
  KrungThai Bank PCL's logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจสอบ
  • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
  • มี Certified ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
  Krungthai Bank PCL's banner
  Krungthai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • การบริหารหนี้ NPLs
  • การเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  ภาษีเจริญ
  • System Requirement and Project Management
  • Parameter Setup and Release Management
  • Production / Incident Management
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL.)'s banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL.)'s logo
  ปทุมวัน
  • FI Sales
  • Excellent communication and negotiating skills
  • Expertise in Global Markets Products & Sales
  Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited's banner
  Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Compliance experience in Securities / Financial BU
  • Annual Compliance Plan
  • Trade Surveillance Monitoring
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • สามารถต่อยอดศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  • เรียนรู้Model Process และCycle ธุรกิจ
  • เพิ่มความรู้การทำธุรกิจของตนเองในอนาคต
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมวางกลยุทธ์ในการบริหาร
  • ติดตาม รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ Portfolio
  • ประสานงานกับทีมการตลาด, Digital Development, MIS
  XSpring Digital Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • Day-to-day settlement operation
  • รับ-จ่ายเงินกับลูกค้า เช่น Pay-in slip, ใบหักภาษี
  • Settlement ของธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • รู้หลากหลายธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
  • เป็นพื้นฐานการทำธุรกิจตนเองและต่อยอดสายอาชีพต่างๆ
  • สามารถต่อยอดการศึกษาในระดับ ป.โท
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  TISCO Financial Group Public Company Limited's banner
  TISCO Financial Group Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร
  • ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
  • ทำงานในสถาบันการเงินที่มั่นคง สวัสดิการดี ใกล้ BTS
  ถัด ไป