• ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในบริษัท
 • จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. in Maufacturing Industry
 • Cost Analyst
 • Excel & English Proficiency

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Accounting, Finance, Economics
 • Analyze the causes of fluctuation in earning
 • Present financial reports to management teams

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in banking, leasing or financial.
 • Minimum 1-2 year experience in related fields.
 • To take care of the customers in responsible area.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Corporate Finance
 • Feasibility
 • Investment

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years working experience
 • Manage overall accounting & financial operation
 • CPA preferable.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance, Business administration, Accounting ECON
 • experience in finance, accounting, controlling
 • Fluent in both spoken and written English, SAP

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Contribute to Company Project on behalf of FO
 • Strong accounting knowledge and GAAP
 • Solid experiences in project management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • Excellent command in English
 • Good team player and flexible in variety of tasks

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance
 • Excellent command in English
 • Good team player and flexible in variety of tasks

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High caliber MBA / Financial Engineering graduates
 • 3 - 5 years’ experience in the Thai capital market
 • Highly knowledgeable about financial services

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accountancy
 • Preferably CPA, CII , ANZII
 • 10 – 15 years in Finance and or Accounts

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultant)
 • ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
 • ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาสถิติ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 2-5 ปี
 • รวบรวม KPI จากฝ่ายต่างๆ และทำรายงานสรุปภาพรวม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Involve in the engagement team during fieldwork
 • Perform accounting and financial analysis
 • Perform market and industry analysis

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Transformation and process improvement Experiience
 • Project progress, project profit, project resource
 • Finance systems

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance Planning
 • FP&A
 • Commercial Finance

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Finance Analyst

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years of experience in financial analysis
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop total fund-raising solution
 • Good interpersonal & communication skills
 • Experience in M&A

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparation of monthly reconciliation financial
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • audit and corporate Finance experience in MNC

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in BA, Account or Finance
 • 3 years of experience in Budget, Finance report
 • Good command of English both spoken and written.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Financial Analyst
 • Costing Analyst
 • SAP or other ERP basic knowledge

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้า ประสานงานกับบริษัทประกัน,บล., Broker
 • สร้างธุรกิจของตัวคุณเองภายใต้ระบบการทำงานที่กำหนด
 • เรียนรู้สินค้าการเงิน Trendต่างๆ,อบรมเพิ่มศักยภาพ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • 1 years of relevant cost accounting and industry
 • Strong command (theoretical and practical)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน

Applied
 • business controller
 • Finance
 • Accounting

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • Design and implement marketing plan
 • Master Degree/Business Administration, Marketing
 • Experience in H/P and Leasing at least 7 years

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

RM

ICBC (Thai) Leasing Co., Ltd.

ราชเทวี

 • Strengthen contact with existing customers
 • Corporate banking, leasing work experience
 • Bachelor or Master degree

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • LRR
 • Regulatory reports
 • Finance and Accounting

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree
 • Minimum 5 years of proven experience
 • Proficiency in Microsoft Office

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Finance/Economics
 • Minimum 10 years of proven experience
 • Proficiency in Microsoft Office

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Internal Auditor

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Develop and execute operational risk based audits
 • Bachelor's Degree or higher in Finance
 • 5 years of experience in internal audit

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อ
 • จัดเกรดหลักทรัพย์หนี้ PL/NPL

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • 10 years experiences in Finance
 • At least 5 years in managerial level

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of financial reporting.
 • Preparing the budget and rolling forecast.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance& Accounting
 • Experience :Clinical or Hospital
 • Good command of both Thai & English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Treasury Officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • 5 years of accounting and treasury work experience
 • Good spoken and written English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate Finance
 • Feasibility study, financial modelling
 • infrastructure,utilities & Government sector

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national with an excellent level of English
 • Experience in Life Insurance industry
 • 7+ years experience in Finance Operations

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Costing and plant controlling
 • Analysis on costing and cost-related items
 • Good English skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant

Kruger Ventilation Industries Asia Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Salary: 80,000 – 100,000 THB
 • At least bachelor degree in accountancy
 • At least 3 years’ experience in auditing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • >3 yrs. in accounting/finance/business analysis
 • Hyperion/Oracle/Essbase knowledge is a plus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage and monitor operating expenses
 • monthly actual updates and variance analysis
 • Reporting and budget/forecast planning process

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • finance analyst and reporting, budgeting, forecast
 • Handle monthly management reporting
 • support new ERP system implementation

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Provide business monitoring & performance analysis
 • Contribute to improvement of company efficiency
 • Cost control, operation control

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Distribution Center / Warehouse
 • Business Analyst / Financial Analyst
 • Good English communication

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in Economics, Finance
 • Holder of FA or IB License is a plus
 • Basic knowledge of SEC Rules in related to M&A.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing all finance and accounting operations
 • Administers cash flow management of the Hotel
 • Experience of using SAP and SUN is a plus

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied