ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
  • 0-5 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC Score > 600)
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
  • 0-5 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC Score > 600)
  King's College International School Bangkok's banner
  King's College International School Bangkok's logo
  ยานนาวา
  • Checking-in, checking-out, sort books, etc.
  • Manage library data, materials and reports
  • Assisting with library events and reading sessions