• มีประสบการณ์การเป็นโค้ชหรือเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
 • Recruit Thai and foreigner รับคนไทยและต่างชาติ
 • สามารถควบคุม สื่อสารและถ่ายทอดความรู้กับเด็กได้ดี

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 yrs experience in IEP or MEP or EP school
 • Bachelor's Degree in Education or related field
 • Good in English, Thai and Chinese

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Teaching experience
 • Able to teach SAT subject/ IELTS/ BMAT
 • Bachelor’s or Master's degree in related field

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • EAL Specialist
 • EAL Teacher
 • English as Additional Language

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female / 22-40 year / Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree
 • Salary 30,000 THB + other benefits / Work@Chitlom

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Male and female / Age range between 23-35
 • Bachelor or Master’s degree
 • 25000-28000

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • teacher
 • rangsit
 • japanese speaking teacher

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelors' degree in Education
 • A minimum of 2 years teaching assistant experience
 • Fluent in written and spoken English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Thai

SISB PUBLIC COMPANY LIMITED

วังทองหลาง

 • experience teaching IGCSE and/or IB curriculum
 • successful in a department head/supervising role
 • good command of spoken and written Thai & English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สอนนักเรียนระดับมัธยม
 • ถนัดในการเล่นกีฬา และถ่ายทอดความรู้ได้
 • ไปต่างจังหวัดติดต่อกันได้ 7 วันขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English environment
 • Monthly target-based bonus (Full-time)
 • Training and career development

27-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Good command in English
 • Knowledge of International School System
 • Be able to plan and teach creatively in each class

27-Feb-20

 

Applied
 • Teach high school level students
 • Social Studies, Thai, and Buddhism subjects
 • Collaborating with foreign teachers

27-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Courage, passion & inspiration, critical thinker
 • Fluent English speaker, Experience with teenagers
 • Project-based teaching approach, EFL or EFL skills

27-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Swim Teacher

Traill International School

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree related field
 • At least 2 years work experience
 • Strong Oral Communication Skills

27-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ใช้โปรแกรม Access-Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว

27-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานด้านการพัฒนามนุษย์ ด้านการศึกษา
 • มีทักษะการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์

26-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • 6 months experience of working with children
 • Fresh graduates are also welcome
 • Good written and communication skills in English

26-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6 months experience of working with children
 • Fresh graduates are also welcome
 • Good written and communication skills in English

26-Feb-20

 

Applied
 • ครูสอนภาษาไทย
 • Thai teacher
 • Thai teacher for non Thai student

26-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English Language Editor
 • Native English speaker or non-native English speak
 • English Teacher

26-Feb-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2 years of full-time teaching experience
 • Completion of the Cambridge CELTA or equivalent
 • Teaching at either primary or secondary level

26-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการสอน

26-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tutor for international students
 • Maths, Physics, Chemistry, Economics, Comp Science
 • The syllabus: IGCSE, MYP, IB, A-Level

25-Feb-20

มากกว่า THB410 /ชั่วโมง (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Teaching experience
 • Able to teach up to IGCSE level
 • Bachelor’s or Master's degree in related field

25-Feb-20

 

Applied
 • Thai nationals only, Not over 35 years old
 • Bachelor's Degree in any field
 • Love kids & good in English usage skills.

25-Feb-20

THB320 - 724 /ชั่วโมง

Applied
 • Thai nationality,Not over 32 years old
 • At least Bachelor’s Degree of any related field
 • Excellent in English usage skills

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English speaking job with energetic activities
 • Not a desk job
 • Work with kids

25-Feb-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good English environment
 • Monthly target-based bonus (Full-time)
 • Training and career development

25-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 • สามารถสื่อสารและพูดภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานวันเสาร์และอาทิตย์ได้

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Teacher
 • Japanese Speaking
 • Soroban

25-Feb-20

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Math teacher
 • Science teacher
 • Middle School teacher

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English Teacher
 • Humanities Teacher
 • Social Science Teacher

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To assist the implementation of Individual pupil
 • Experience working with children with specific
 • Good command in English Language

25-Feb-20

 

Applied
 • 1+ years teaching experience (schools or tuition)
 • Strong knowledge of subject/curriculum
 • Plan and teach a subject online for ม.4 - ม. 6

24-Feb-20

 

Applied
 • English teacher, Competitive salary, bonus
 • Exciting opportunities, teaching, creative
 • Work in Salaya, flexible, full time position

24-Feb-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or above
 • Age 22-35
 • Love and have good attitude about teaching

20-Feb-20

 

Applied
 • Teaching job with ongoing training and development
 • A multi-national workplace filled with talent
 • Flexible work schedule

20-Feb-20

THB250 - 409 /ชั่วโมง

Applied
 • Appropriate degree, with UK PGCE, or equivalent
 • Minimum three years’ teaching experience
 • Competitive salary and benefit

20-Feb-20

 

Applied
 • Good English and Maths skills
 • Bachelor's degree ,Service Mind, Motivate Children
 • Maths Teacher Kindergarten 1to Primary 6

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีในสาขาเกี่ยวข้องในวิชาที่สอน
 • สามารถสร้างแบบประเมิน หรือให้ข้อมูลป้อนกลับ
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Feb-20

 

Applied
 • 800 M. from Southern Bus Terminal
 • Both OPD and IPD
 • Team Support

17-Feb-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • English teacher, Competitive salary, bonus
 • Exciting opportunities, teaching, creative
 • Work in Salaya, flexible, full time position

17-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Tutor Part time
 • การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีใจรักในการสอน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14-Feb-20

มากกว่า THB410 /ชั่วโมง

Applied
 • Strong command of Thai and some English
 • Display high levels of creativity
 • Independent and highly organized

13-Feb-20

 

Applied