• Female, 22-30 years old
 • Good service mind and personalities
 • Act as an event coordinator

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age between 25 - 35 years old
 • at least 1 year in event management field
 • Bachelor Degree in business related fields

50 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง
 • หากได้ภาษาจีนพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • wedding
 • event design
 • event

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบการศึกษาด้านการตลาด เศรษฐศาตร์ บริหาร
 • มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ย
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ MS Office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป(work 5 Y+)
 • ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง เวลา และ สถานที่ปฏิบัติงาน
 • มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดีมีความเป็นผู้นำ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female,Age 25 – 35
 • experiences 2-3 years, in MICE
 • Good interpersonal skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work in Nonthaburi
 • 5 days working
 • Good benefits

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internship student
 • Marketing strategy
 • Strong English competencies

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work in Nonthaburi
 • 5 day working
 • work with game developer and publisher

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุตั้งแต่ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านเครื่่องมือช่าง 1 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International event production company
 • Excellent career development opportunity
 • Competitive remuneration

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • วางแผนการใช้งบประมาณการจัดงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of working experience in event marketing
 • Strong interpersonal and presentation skills
 • Knowledge of Graphic design

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years in media or consulting industry
 • Working experience on marketing, especially Sports
 • Working experience on TV is preferred

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 - 3 years of relevant experience in marketing
 • Has passion towards food and beverage industry
 • Creative, self-motivated and multi-tasking

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • devising and managing exhibitions
 • sales and marketing background
 • Bahasa Indonesia, Bahasa Malasia

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Merchandise Manager

Bacardi (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Graduated bachelor degree
 • Has experience on managing MC team for +3 years
 • Has sales skill / training skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Marketing
 • At least 5 - 7 years of experience in Marketing
 • Project management experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmacy (MBA preferred).
 • Develop and manage a robust marketing plan
 • Provide and conduct Marketer training

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of experience in training and development
 • Experienced with ISO 9001 and/or ISO 14001 system
 • Able to work 5.5 days per week at Chonburi

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดชิม เสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
 • มีใจรักงานขายและงานบริการ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fun working environment
 • Interested in sales
 • Income based on performance

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • FRESH GRADUATE
 • To gain experiences
 • จบใหม่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

21-Jan-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

21-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

P. Event Agency Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • 5 – 7 years of Event Management experience
 • Good command of English and computer literacy
 • Advertising/ Event/ Marketing Services

21-Jan-18

 

Applied
 • BBA or MBA in Marketing
 • Responsible for the sales and marketing plan
 • Responsible for marketing activities

21-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FRESH GRADUATE
 • To gain experiences
 • จบใหม่

20-Jan-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ชอบทำงานนอกสถานที่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศได้

20-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

20-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Creative - Event / Digital / Ads
 • Passion to Drive Business Opportunity by Creative
 • Work with great & sincere team to growth together

20-Jan-18

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง กับลูกค้า
 • มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ปัญาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้,ความเข้าใจ,ประสบการณ์ในงาน Event

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Creative Event
 • วางแผนรูปแบบงานได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • วางแผนรูปแบบงาน คิดสร้างสรรค์งาน

20-Jan-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • มีความรู้ด้านการตลาด
 • การบริหารจัดการ
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

20-Jan-18

 

Applied
 • No experience required ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Full training will be provided ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
 • Resilient & have great motivation รักงานเพื่อสังคม

20-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • วางแผนจัดงาน Event เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • วางแผนการขยายฐานสมาชิก ด้วยการจัดงานกิจกรรม
 • รู้จักการใช้สื่อ Online/Offline ประเภทต่างๆ

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Supporting broader sales

19-Jan-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Create new Marketing Campaign&Partnership strategy
 • Dynamic,exciting work environement for sport lover
 • Opportunity to turning your creative ideas to life

19-Jan-18

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

19-Jan-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของงานขายพื้นที่เช่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Google/FB Analytics, Web STAT, and A/B testing
 • Excellent English skills in speaking and writing
 • Experience in B2B/B2C platforms

19-Jan-18

 

Applied
 • Keen on an automotive industry and high creativity
 • Basic understanding in Google AdWords, SEO, SEM
 • Be able to drive and own a car

19-Jan-18

 

Applied

Account Executive (AE)

I - Nine Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ผ่านงานอีเว้นท์ / ออร์กาไนซ์ มาอย่าง โชกโชน
 • ภาษาอังกฤษ สุดติ่ง
 • เริ่ด ...ไปทุกด้าน ชาย หญิง ไม่เกี่ยง

19-Jan-18

 

Applied

Creative

I - Nine Co., Ltd.

สะพานสูง

 • คิดงานมันส์ ขยันสรรหา
 • มีความกล้า บ้างานอีเว้นท์
 • เน้น ความ "ใหม่ สด เสมอ"

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล