• วิเคราะห์โครงการ โครงสร้างการเงิน และกลยุทธ์ตลาด
 • วางแผนการตลาด จุดขาย และประสานงานกับทีม production
 • พร้อมเดินทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำในลักษณะ Investment Banking
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในต่างจังหวัดได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Brand manager
 • สายงานอีเว้นท์
 • ทำงานเป็นทีม

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคล่องตัว สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน On Floor
 • ทำงานร่วมกับทีมในการออก Event และกิจกรรมนอกสถานที่
 • ประกันสังคม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • strategic promotion campaign, PR, Advertising,
 • CRM Plan,retail stores
 • event,promotion

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบกาณ์ด้านการบริหารงานลูกค้าด้าน EVENT 1-5 ปี
 • สามารถเขียนโครงการ แนวคิด กิจกรรมพิเศษ Event ได้
 • สามารถเขียน Script พิธีกร และ Script VDO ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถเป็น MC
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทักษะการขายและการบริการลูกค้าที่ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนได้เป็นอย่างดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อแรงกดดัน มุ่งมั่นชอบความท้าทาย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Executive

SOS SIAM CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • วางแผนกลยุทธ์และแผนงานด้านการตลาดของธุรกิจ
 • วางแผนการขายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • Asst. Sales Manager - Event & Exhibition Organizer
 • Event/ Exhibition/ Digital Industry
 • Knowledgeable in IT/ Social Media/ Digital Channel

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Vertical property Developer marketin
 • At least 5 years working experience in marketing
 • Evaluate the marketing plan and adjusting statregy

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Event marketing, Offline marketing
 • Coordinating with event organizer and supplier
 • Factory area

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Manager

Manarco Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Marketing, Property development,marketing strategy
 • online and offline media, communication, promotion
 • Event, activity, marketing campaign, real estate

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Show room Manager
 • Sales Manager
 • Manager

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน
 • ชอบงานท้าทาย ทำงานเป็นทีม
 • โอกาสดูงานสาขาต่างประเทศ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รักการเดินทาง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้
 • ทัศนคติดีต่องานขาย มั่นใจในตัวเอง ความเป็นผู้นำสูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงานทันที

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Project sponsorship cooperation acquisition
 • Supervising and overall project & activities
 • Project Management /Event Marketing or Organizer

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-year experiences of marketing, banking business
 • Coordinate with finance and procurement team
 • Event & activities planning and organize

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing
 • Set marketing plan and sales strategy
 • Set communication plan and marketing activities

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแล-รักษาฐานลูกค้า (เดิม/ใหม่) อย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอโครงการต่อกลุ่มลูกค้าพร้อมปิดการขายให้สำเร็จ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คิดและบริหารแคมเปญการตตลาดบน Digital platform
 • มีทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สร้างTraffic ให้คนรู้จักบนโลกออนไลน์ให้มากที่สุด

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Passion to work online / Integrated marketing
 • Marketing communication & Event project management
 • Digital platforms

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านการตลาด
 • การบริหารจัดการ
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Working experience in the event marketing field
 • Be a creativity, good attitude and enthusiastic

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Bachelor's Degree
 • Female Age Morethan 25 years
 • At least 3 years experience in similar position

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ทางด้านการตลาดและด้านตัวเลข 2 ปี
 • วางแผนและใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ 3D ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถถอดแบบ และควบคุมการผลิตงานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาและต่อยอดงานออกแบบได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบทำงานนอกสถานที่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศได้

21-Aug-19

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Minimum of 1 year in relevant experience
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office
 • มีภาวะผู้นำ

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Luxury Real Estate Developer
 • Develop Integrated Mktg Communication & Media Plan
 • Deliver Communications Program for Brand Awareness

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านการให้บริการจัดเลี้ยง(Catering)
 • สามารถใช้ข้อมูลทางการเงิน,ตัวเลขในเชิงวิเคราะห์

21-Aug-19

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Aug-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ถ่ายภาพนิ่ง / วีดีโอ ของสินค้า บริการ อีเว้นท์
 • กระตือรือร้น ชื่นชอบโปรโมชั่่น สินค้าใหม่ๆ
 • ทำงานวัน จ.-ส. (ส. 9.00-13.00 น.) เงินเดือน15-30k

21-Aug-19

THB16k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree or higher in any fields.
 • 5 years working experience in cosmetic & Skin care
 • Good Command in English .

21-Aug-19

 

Applied
 • Selling skills, Business acumen
 • Administration of all conventions
 • Up-selling and negotiate with clients

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Communication
 • Real Estate Developer
 • Market Analysis

21-Aug-19

 

Applied

PROJECT MANAGER

MODE IMAGE Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • บริหารโครงการด้าน PR/EVENT /TRADE FAIR/OPERATION
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป

21-Aug-19

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • At least 1 year experience in related position
 • Salary 17K or above
 • 5 days working

21-Aug-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Handling CSR and sustainability projects.
 • Engaging people in PwC Thailand, Laos, Cambodia.
 • Experience in professional service is a plus.

21-Aug-19

 

Applied
 • Engage with local communities, key stakeholders
 • Initiate, review, implement value adding CSR progr
 • Building brand image and organize community events

21-Aug-19

 

Applied
 • Analyze channel sell through and promotion results
 • Develop and implement customized channel promotion
 • Create synergy in Marketing data tracking.

21-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Communication, Advertising
 • 2-3 Years experience in event / advertising
 • Good command of written, spoken English

21-Aug-19

 

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Creative

D-63 Company Limited

บางกะปิ

 • มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจ Event & Exhibition ฯลฯ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและทำงานเป็นทีมได้

21-Aug-19

 

Applied
 • Multinational Company
 • Great Career Prospects
 • Attractive Salary

21-Aug-19

 

Applied
 • Understanding of brand communications
 • Passion to be 1st.
 • Proficient with analytical tools

21-Aug-19

 

Applied
 • 3-5 years experience in PR or relevance field
 • Coordinate all public relations activities
 • Manage media inquiries and interview requests

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คิดและนำเสนอกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 • จัดทำ content และรูปประกอบ สำหรับลง Facebook
 • จัดทำเนื้อหาการสื่อสารภายในและภายนอก

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Flexible Hours, 5 working days,Fitness memberships
 • Fixed Bonus, Health Insurance, Dental
 • Sathorn Square Office Tower, (Chong Nonsi-BTS)

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied