ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s banner
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
  • มีประสบการณ์เคยทำงานระดับ Management
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี