ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Insight Education Consulting Co., Ltd.'s banner
  Insight Education Consulting Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 20K - 25K /เดือน
  • Min 2 years experience in Digital Marketing
  • Good communication in English
  • Exp. in Facebook ads, Google ads, LINE, SEO etc.
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s banner
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
  • มีประสบการณ์เคยทำงานระดับ Management
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี