• พูด อ่าน เขียน อังกฤษ อยู่ในระดับดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณืในด้านงานเลขานุการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Systematic thinking
 • Analytical conceptual thinking
 • Positive Thinking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, Age 30-40 years old
 • Degree in, Physical Therapy or Nursing
 • At least 2 years experience as Sales Supervisor

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 32-40 years old.
 • Bachelor's degree in Physical Therapy or Nursing
 • 3 years of managerial level experience.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Pharmaceutical Science.
 • 3-5 years experience in managing product.
 • Have a strong connection with Thai FDA is a plus.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences within sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old.
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Minimum 2 years’ experience of Sales or Specialist

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyzing and solving system issues
 • Responsible to Analysis and Design system
 • Able to Transform business requirement

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in International Business,Logistic
 • 2 years experiences in Logistics or Supply Chain
 • Team Management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management Associate
 • E-Commerce
 • Great Career Mobility

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Category Management
 • Telesales
 • Great Career Mobility

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • financial modeling for new investment projects
 • Simulation planning for company budgeting
 • Evaluating the refinancing transactions

18-Aug-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Exciting opportunity to work with MNC
 • Key account management
 • Exposure with MNC clients

18-Aug-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Pharmaceutical
 • Medical Sales
 • Experience in hospital

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Experience in pharmaceutical business
 • Experience in Product Management of Endocrine

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โทสาขาการจัดการ บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสื่อโฆษณา
 • SAP, ภาษาอังกฤษ, การต่อรอง

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Creative ideas
 • Fast Reaction
 • Hard Working

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนงาน, กิจกรรมและดำเนินการโปรโมทธุรกิจแฟรนไช
 • จัดทำแผนงาน, กิจกรรม Customer Relation Management
 • จัดทำ Privilege Program ให้กับแฟรนไชส์ซี่

18-Aug-17

 

Applied
 • Degree or higher in Laws, Compliance
 • Experience in corporate commercial drafting
 • Able to communicate in English

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 35 years old.
 • Master / Bachelor's degree
 • Accredited university preferably in Engineering

18-Aug-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in corporate finance
 • Background in power industry or related industry.
 • Knowledge in Oracle is a plus.

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Finance/Accounting or related
 • Experience in working at least 2-3 years
 • Strong Analytical, problem solving

18-Aug-17

 

Applied

Internal Audit

B.Grimm

บางกะปิ

 • Degree or higher in Finance
 • Accountancy or related field
 • 5 years working experience in auditing

18-Aug-17

 

Applied
 • overseeing month and year end process
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1 – 3 years of experience for officer

18-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องดื่มของธุรกิจกาแฟ
 • ประสานงานกับทีม Supplier เกี่ยวกับการอบรม
 • สำรวจตลาดร้านกาแฟ และวางมาตรฐานเครื่องทั้งหมด

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience in a sales environment
 • Customer relationship and building sales pipeline
 • Generating quotations and closing sales

18-Aug-17

THB16k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied

Industrial Lubricants - Sales Engineer

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • New business development
 • Account management
 • Lubricant and solutions sales

18-Aug-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SALES EXECUTIVE (FEED ADDITIVES)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Animal Science, Veterinary
 • Sales Experience in feed additive
 • Connection with meat processor, feed manufacturer

18-Aug-17

 

Applied
 • 2-5ปี ด้านงาน Operations Audit
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำข้อมูล Excel / PowerPoint / และทำ Report

18-Aug-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี รักการทำกิจกรรม
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดและทำงานวันหยุดได้

18-Aug-17

 

Applied
 • Male. Age of between 23 -35 years
 • Bachelor Degree or equivalent
 • 1-5 years in Food inspection

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 5 year experiences in food inspection
 • Food science / marketing knowledge

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HVAC technical knowledge
 • Keen to handle sales
 • Good business sense in the HVAC industry

17-Aug-17

 

Applied

Process Engineer

ASEAN POTASH CHAIYAPHUM PUBLIC COMPANY LIMITED

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Male or Female, age not over 35 years old.
 • At least 3 years of experience in chemical process
 • Bachelor’s or Master’s degree in Chemical Engineer

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • มีทักษะการบริหารและจัดการและการวิเคราะห์กลยุทธ์

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Understanding of learning management systems
 • Experience with instructional design
 • Ability to develop training materials

17-Aug-17

 

Applied
 • Male, age 40-50 years old
 • Strong working experience in all areas in MFG
 • Able to speak Japanese will be an advantaged

17-Aug-17

 

Applied
 • HRM, Lead HR Team
 • Manage Payroll system, laws and HR Activities
 • 4 years of supervisory skills

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 3 – 5 years of experience in Human Resources
 • Good command in English and Thai

17-Aug-17

 

Applied
 • Degree in agronomic, management,operations
 • Feed mill / farm management or agricultural ops
 • Familiarity wig livestock production

17-Aug-17

 

Applied
 • Leather Business
 • Product Management
 • Sales & Marketing

17-Aug-17

 

Applied
 • 3 years of Sales & Marketing
 • Have a car and Driver license
 • Good command of English

17-Aug-17

 

Applied
 • 10 years experience in HVAC projects management
 • Understand international codes and standards
 • Positive work attitude and desire to excel

17-Aug-17

 

Applied

Internal Audit Assistant Manager

Erawan Sugar Group/กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประสบการณ์ ทำงาน ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการเจรจาติดต่อสื่อสาร / ประสานงานที่ดี
 • ตรวจสอบงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมาย

17-Aug-17

 

Applied
 • Good programming knowledge in VB6, VB.net.
 • Experience in SQL Server2000+, MySQL.
 • Strong knowledge of OOP concepts.

17-Aug-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for full scope of recruitment
 • Experiences in recruitment, OD, training
 • Female Only

17-Aug-17

 

Applied