• มีประสบการณ์ 3 ปี ในตําแหน่ง System Analysis
 • มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาซอฟท์แวร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ในเรือง Software Development Process

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Non Life Insurnce Product Development
 • Insurance Customer Segment
 • Project Management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-2 years of experience in account management
 • ดูแลศักยภาพการขาย (GMV) ศักยภาพการตลาดออนไลน์
 • ออฟฟิศติด BTS พร้อมพงษ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sales executive in Chiang Mai
 • IT Solutions in Chiang Mai
 • IT Solutions Provider in Chiang Mai

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Content Writing
 • Digital Marketing
 • Photoshop

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 25-35 yrs old /Japanese Speaking
 • At least 2 years exp. as Sales in any product
 • Good English & Fluent Japanese (JLPT N1-N2)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Been through at least 1 full cycle of SDLC.
 • Able to communicate in English, verbal and writing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years experience in Warehouse Manageme
 • Project management and process improvement strateg
 • Experience in E-commerce warehouse is a strong plu

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in Java, J2SE, J2EE, Spring, Hibernate,
 • Servlet, JSP, MVC, WebLogic, jQuery, JavaScript,
 • SQL Server, Oracle.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software, Web, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Learning. Very good and fair salary!

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Business Development
 • Merchant Acquisition
 • Transportation Sector

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Retail Lending
 • Lending Process
 • Digital Lending Process

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Campaign Marketing
 • Transportation Marketing
 • Marketing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-3 years of experience in Helpdesk, IT Support
 • Bachelor Degree in Computer Science, MIS, IT, etc.
 • Welcome New Graduates

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong creativity
 • Appreciate digital performance and creativity
 • Stable under pressure and have strong sense of urg

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์งาน Sales 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสนทนา และ E-Mail ภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, 3 yrs. in .NET & C# programming
 • Working with a version control software
 • Web Services, MVC, Crystal Report, iTextSharp

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Product owner
 • product development
 • product plans

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's in Computer sci, IT, Information Tech
 • > 2 years of experience in SA
 • Creating Stored Procedures (MS SQL or Oracle)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีด้าน Window Server
 • บริหารจัดการ Windows Client & Server, DB Serverได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Front line CISCO Distributor Sales Manager
 • Guaranteed Base up to 90,000 THB + Commission
 • Sales,End-to-end,Cisco product,Cisco Systems

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • 3+ Experience Channel Sales - Network & Security
 • 40K - 70K + Commission - Bangkok
 • English/Presentation skills used to interview

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Java developer-Permanent role

AITEK IT Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 3 years of experience
 • Familiar with Java Enterprise Edition
 • JAVA based language experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Overall 10+ years of EBS experience
 • Functional expertise in EBS Finance, Supply chain
 • Experience for over 5 years in managing AMS

15 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Senior BA/BI - Open to non-thai nationalities
 • Offer - 100,000 THB - eCommerce/Internet Industry
 • SQL/Excel/Data/Report/Analytics/Qlik/Internet

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support - 50,000THB, 4x Bonuses,16Hols+++Benefits
 • Infrastructure/Regional/Network/Desktop/software
 • System Savvy/Regional Support/Coding Knowledge

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied

Java Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • J2EE, JSP, Resful, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Angularjs Framework, Oracle, iOS
 • Min 1 yr with challenge enterprise project

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PHP
 • Agile
 • Angular

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Programer,Computer Science or Computer Engineering
 • C#.net with OOP and Web Application
 • Oracle 11g,SQL Server 2008,MVC

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA/BS in Computer Science
 • 2 years of relevant experience in developing web
 • Exceptional coding skills in NodeJS, PHP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Infrastructure Engineer
 • IT Infrastructure Engineer
 • System administrator

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรค์สร้างงาน Artwork ผ่าน Social ตอบโจทย์ธุรกิจ
 • เงินเดือน 21,000-25,000 บาท มี Notebook ของตัวเอง
 • รักความก้าวหน้า ไม่ชอบงานจำเจ ทำงานเป็นทีม

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • UML, requirements gathering and analysis
 • software development life cycle ,
 • OOP and systems integration

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accenture Interview Day
 • CRM/Salesforce/SAP Professionals
 • Software Developers

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree Computer Engineer
 • 5 years’ experience in IT Solution Project
 • High achievement drive and leadership skills.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

UAT Tester

ATS Human Resource Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years of working experience in UAT testing
 • Proficiency in Data Warehousing / ETL Testing
 • Software Testing, System Test, Integration Test

20-Oct-18

 

Applied

.NET Developer

ATS Human Resource Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • experience in application development
 • skills C#.NET, .NET Architecture, Oracle database
 • Support and Enhance software application

20-Oct-18

 

Applied

Angular Developer

ATS Human Resource Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 4 years of experience in Angular
 • Angular 5 knowledge hands on project development
 • Angular testing Dynamic form ,Reactive programming

20-Oct-18

 

Applied
 • 5 yrs experience design, Database administrator
 • Exp in Oracle or Microsoft SQL Database administra
 • Experience in Unix and Windows Server administrato

20-Oct-18

 

Applied
 • IT Support
 • THB17,000 - 25,000 (เงินเดือนสามารถต่อรองได้)
 • กรุงเทพรามคำแหง,พัฒนาการและนครราชสีมา

20-Oct-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • คนรุ่นใหม่ไฟแรง/จบใหม่ ปสก 0-5 ปี รัก IT & Coding
 • รู้จัก เข้าใจและใช้เป็น: OOP (Java) และ MVC
 • เรียนรู้และลุยงานด้าน Java, Angular, NodeJS, IONIC

20-Oct-18

 

Applied
 • Good sales, personality and negotiation skills
 • Experience more than 2 years, passionate person
 • Responsible for sales target and customer support

20-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • JIRA, Service Now
 • Agile,OS management Windows/Linux
 • System Engineer

20-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age between 27 - 38 Years old
 • 3+ yrs in selling IT Solution/ System Integrate
 • Good command of English

20-Oct-18

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in public relations, Agency preferred
 • Experience working in a regional or global team
 • Excellent command of English

20-Oct-18

 

Applied
 • High level of mathematical aptitude
 • Excellent organizational
 • Good team working and interpersonal skills

20-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive Package
 • Relaxing Environment
 • Flexible Working Hours

20-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • - At least 3-5 years working experience
 • - Good in English
 • - International work environment, able to travel

20-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive salary, no experience required
 • Leadership development opportunities
 • Close to BTS station, great work environment

20-Oct-18

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Web Designer or Front-End Web Developer
 • Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver
 • Excellent communication and networking skills

20-Oct-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied