• ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
 • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managerial experience interior fit-out industry
 • Demonstrable competency in strategic planning
 • Outstanding organizational & leadership abilities

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้งาน Auto Cad ในการเขียนแบบ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานระบบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขางานไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านการก่อสร้าง และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ควบคุมงานตกแต่งภายใน งานสีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial field is a must
 • A good career opportunity
 • Fair command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • More than 4 years’ experience in a design company
 • Good command of English / Thai language
 • Good organization skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

sale

MOTION DESIGN CO., LTD.

บางบัวทอง

 • นำเสนอขาย และประสานงานขาย (สินค้า เฟอร์นิเจอร์)
 • ติดต่อพบลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย
 • มีความรับผิดชอบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Freshman welcome
 • Thai Designer
 • Fluent in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. in PR, Branding, Event, Marketing
 • Minimum 3 years experience in Marketing Management
 • Passion in High-end home furnishing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Interior Design work
 • Work at the site for interior design work
 • Interior Design work

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Interior Design work
 • Work at the site for interior design work
 • Interior Design work

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Revit skill, BIM, Auto CAD, Dynamo
 • experience in Revit documentation
 • English, International, Interior Design, Architech

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านและเขียนแบบงานโครงสร้างได้เป็นอย่างดี
 • หากสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Architecture/Interior design
 • Good skills in presentation and drawing
 • New graduated students are welcome

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Marketing or related fields
 • Computer Literacy (Power Point, Excel, Word)
 • Good command in English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Business, Secretary
 • Proficiency in computer skills.
 • Just graduated are welcome.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

C.I.T. CORPORATION LIMITED

ป้อมปราบ

 • degree in Human Resources or related field.
 • at least 3 years
 • Good command of written / spoken English

18-Jun-18

 

Applied
 • Experiences in Interior project is a must
 • Bachelor or higher degree in Architecture
 • -

18-Jun-18

 

Applied

Supervisor/Assistant Manager – QC

BuilderSmart Public Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • QC / QA
 • ตรวจสอบคุณภาพ
 • ควบคุมคุณภาพ

18-Jun-18

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • เคยทำบัญชีโรงงาน บัญชีต้นทุน และ ปิดงบ G/L

18-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการ์ธุรกิจ Interior & Architect เท่านั้น
 • ภาษาอังกฤษดี ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้
 • เคยเป็น Project Manager หรือ Management มาก่อน

18-Jun-18

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • ควบคุมการดำเนินงานติดตั้งตกแต่งตามไซต์งาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • ประสานงานกับส่วนต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้ดี

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถทำงานไซต์งานหัวหินได้

18-Jun-18

 

Applied
 • ประเมินราคางานออกแบบตกแต่งภายใน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถอดราคาวัสดุและค่าแรง

18-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมการติดตั้งตกแต่งให้เป็นไปตามแบบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • Salary based
 • Performance Bonus
 • Incentive

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • กิจกรรมประจำปี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Visual Merchandiser

RKD COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • ying current on design
 • demonstrated creativity and strong
 • understand design

18-Jun-18

 

Applied
 • Mobile application Android and IOS
 • Server-side : PHP, Javascript, Java, ASP. Net
 • Database : MSSQL

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถ ใช้ ภาษา จีน ,อังกฤษ ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ,Internet ,E-mail

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรม 3DMax ,Auto cad,Sket Up,Photo SoliWorks
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาออกแบบ ตกแต่งภายใน
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality with minimum 4 yrs. experience
 • Excellent command of Auto CAD software
 • Able to develop architectural and interior draftin

18-Jun-18

 

Applied

CAD

RKD COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Experienced in interior, retail,
 • Junior level.
 • Portfolio is required.

18-Jun-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใข้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับอนุปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีความคิดเชิงพัฒนา และขยันเรียนรู้อยู่ตลอด

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความคิดเชิงพัฒนา และขยันเรียนรู้อยู่ตลอด

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถด้านงานช่างพื้นฐาน
 • มีความคิดเชิงพัฒนา และขยันเรียนรู้อยู่ตลอด

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถในการใช้งานจักรเย็บผ้าได้พื้นฐาน
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีและภาษีอากรดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

18-Jun-18

 

Applied
 • จบสาขาสถาปัตยกรรมภายใน พิจารณาพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงาน ตจว.ได้
 • มีทักษะในการเจรจา ต่อรองได้

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษ
 • มีเวลายืดหยุ่นในการทำงาน
 • รักในสายงานอาชีพนี้

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • สามารถถอดแบบเพื่อประเมินราคา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู-ดับเบิ้ล
 • ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • มีประสบกาณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู-ดับเบิ้ล
 • ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • รับผิดชอบและรักองค์กร

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู-ดับเบิ้ล
 • ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • มีประสบกาณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied