• ปริญญาตรีสาขาสิ่งพิมพ์,สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ทางด้านส่วนก่อนพิมพ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Manager (E-Learning)
 • 3+ years of related experience on Training elearn
 • Excellent creativity, project management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital Content
 • At least 1 year experience as creative copywriting
 • Good understanding of digital & online communicati

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา นิเทศศิลป์, Multimedia
 • ประสบการณ์ในการ Creative งาน AD และสื่อสิ่งพิมพ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • ตอบข้อร้องเรียนลูกค้า
 • จัดทำเอกสารสนับสนุนงานทางด้าน newmodel

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great client with plenty of challenging briefs
 • Be part of an experienced & supportive team
 • Opportunities for career progression

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sale
 • รักการขาย
 • Free copy

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
 • ชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 years working experience in Graphic Designer
 • Strong in ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, and INDESIGN.
 • Understand of web technologies and web Apps design

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สร้างสรรค์และพัฒนา content ตามโจทย์ที่หลากหลายได้
 • วางแผนการผลิต และผลิต content ในรูปแบบต่างๆ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 21-40 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
 • มีประสบการณ์ในงานขาย 0-3 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Dinamix AX400
 • ERP
 • GL, AP, AR

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Total print and design management in JP company
 • Specializing in Graphic Design and Data processing
 • Walking distance to BTS Ekamai, can work globally

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • •Proven event management experience
 • •Excellent time management and communication skil
 • •Good command of English both verbal and written

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital Advertising Agentcy
 • New Innovation
 • Benefits are provided

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คำนวณต้นทุนผลิตประจำเดือนเพื่อจัดทำงบต้นทุนผลิต
 • คำนวณต้นทุนตามงาน(Job Cost Sheet)
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดต้นทุน ABC

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการจัดอีเวนต์
 • สามารถทนต่อความกดดันในการทำงานได้
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate
 • Marketing
 • English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรีสาขาบัญชี(เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.75 พิจารณาพิเศษ
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Digital and Performance Marketing
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Email Marketer

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in English or relevant fields
 • Excellence in written English
 • Computer literacy (MS Word, Excel)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, 23-35 Years
 • Bachelor’s degree or higher
 • Good command of English

15-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการงานจัดซื้อทั้งในและนอกประเทศได้

15-Aug-17

 

Applied
 • control การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • สามารถใช้เครื่องปั้มขึ้นรูปได้ จะได้รับการพิจารณา

15-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำ CAD/CAM ด้านแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Software Power Shape , Power Mill ได้

15-Aug-17

 

Applied

Technician / ช่างทั่วไป

WE TOUCH GRAPHIC CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • งานติดตั้งป้าย
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ (มีคนสอนงานให้ค่ะ)

15-Aug-17

 

Applied
 • Good command of both written and spoken English.
 • Strong Data Collection Skills
 • Strong passionin Thai Social Media.

15-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีบริษัท
 • ฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี /การเงิน
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน

15-Aug-17

 

Applied
 • Marketing Plan
 • Marketing Strategy
 • Mar Com

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • strategic planning
 • Director
 • Marketing

15-Aug-17

 

Applied
 • PHP, JavaScript, HTML, Json, AJAX, jQuery
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmer 3 - 5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา เว็บหรือแอปพลิเคชัน

15-Aug-17

 

Applied
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรมในการปรับสีภาพได้
 • มีประสบการณ์งานด้านออกแบบ เลย์เอ้าต์นิตยสารและสื่อ

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • A degree
 • Require portfolio

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Pitch, research, report,write 1-2 stories each day
 • Update events listings
 • Represent Lifestyle Asia at high-profile events

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FINANCIAL ADVISORY ASSOCIATE

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Acting as an in-house Financial Advisor
 • Handling financial risk management
 • Able to work independently

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ GPA 2.5 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์พัฒนาแอพฯ ด้วย Java/Kotlin บน Android
 • ถ้ามีผลงาน Android App มาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • เงินเดือน THB 21K - 35K
 • ประสบการณ์ด้านเลขานุการ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูด-อ่านภาษาอังกฤษได้ดี

15-Aug-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์งานด้านการคิดคำนวณอัตราค่าจ้าง เงินเดือน

15-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปวส- ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ

15-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม
 • ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Dreamweaver,

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
 • วุฒิ ม6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขีรถยนต์

15-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-2 ปี ขยัน มีความรับผิดชอบ

15-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือ การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-2 ปี ขยัน มีความรับผิดชอบ

15-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล

15-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 35-46 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งบัญชีและการเงิน 10 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขับรถโฟล์คลิฟท์

15-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล

15-Aug-17

 

Applied
 • Digital Advertising Agentcy
 • Work Life & Fun
 • Benefits are provided

15-Aug-17

 

Applied