• มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา ( ตรวจเชื้อในอาหาร )

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ผ่านงานด้านนิติกรรม สัญญา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree in Business Admin
 • 1-4 years of work experience
 • Excellent command in English and Myanmar

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 4 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความรอบคอบในการทำงาน

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken and written Chinese
 • Able to travel in oversea.
 • At least 3 years' experience start up.

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Document Control
 • Printing machine
 • Coordinate with other departments

19-Sep-18

 

Applied
 • Male or female, age 20-32 years old.
 • Good command of both spoken and written English.
 • Can do flexible working on time shift.

19-Sep-18

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ปริญญาโท สาขา การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและพัฒนางานโครงการ
 • มีความรู้และทักษะในงานบริการปรึกษาแนะนำ

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design wiring diagrams,Control panel layouts
 • Update PLC programmes,
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible overall marketing strategy for oversea
 • Having experience in marketing files in FMCG busi
 • Good command of written and spoken English

18-Sep-18

 

Applied