• ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To plan organize and supervise an on-going
 • Equivalent bachelor's degree in civil engineering
 • Minimum 1-3 years of increasingly responsible work

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ ประเมินราคางาน จัดทำข้อเสนอ เจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ทางด้านงานด้านการบริหารการก่อสร้าง
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Engineers

Organics Asia Co., Ltd.

ต่างประเทศ

 • Produce Site Layout Drawings&Assembly/installation
 • Using CAD,produce GA&Manufacture drawingsP&ID
 • Carry out site visits for initial enquiries

20-Mar-18

 

Applied
 • Excellent English skills oral and written
 • Well-organized, structured and discreet personal
 • Good communication skills

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง

20-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานสายการ 0-2 ปี
 • สามารถโปรแกรม MS Excel ได้ดี

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 3 - 5 ปี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ และการวิเคราะห์

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านธุรการประสานงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขา การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและพัฒนางานโครงการ
 • มีความรู้และทักษะในงานบริการปรึกษาแนะนำ

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English
 • Purchasing experience
 • Trading International Comapny

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken and written Japanese
 • Able to travel in oversea.
 • At least 3 years' experience start up.

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Engineer Section Mananger 2 Positions

Lucky Union Foods Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • at least 3 years’ experience in FMCG field

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied