• วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีทักษะในการพูดดี มีบุคคลิกดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยัดอดทน รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานภายใต้เเรงกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้เเละเจ้าหนี้
 • มีความรอบคอบเเละซื่อสัตย์

19-Jan-18

 

Applied
 • Manganese Ore and Manganese concentrate
 • Mineral Ore warehouse management
 • Job Location : Tachilek, Myanmar

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีใจรักในการบริการ
 • มีความตรงต่อเวลา

19-Jan-18

 

Applied
 • อายุงาน 5 ปี
 • ปริญญาตรี
 • ผู้จัดการ

18-Jan-18

 

Applied
 • Knowledge of Camera, CCTV, and Alarm System
 • Special Considerations
 • Good level of spoken and written English

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Camera, CCTV, and Alarm System
 • Special Considerations
 • Good level of spoken and written English

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Engineer
 • Salary 35,000-42,000
 • Support and maintaining IT Infrastructure system

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Recruiter
 • Excellence in English
 • Middle Level

12-Jan-18

 

Applied