• วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องไม่ติดสุรา หรือใช้สารเสพติดทุกชนิด

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการขาย ออกแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ และติดต่อประสานงาน
 • ขยายฐานลูกค้ามองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 55 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • ซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • Proficient in MS-Excel and data analyst
 • Fluent in English (spoken and written)
 • TOEIC 600 plus

21-Sep-18

 

Applied
 • Compensation and Benefits and Employee Database
 • "Positive" & “Can Do” attitude
 • At least 5 years in Supervisor role

21-Sep-18

 

Applied
 • Understanding of ESP component and its operations
 • 3 years of ESP experience in the field
 • Electrical Submersible Pump (ESP)

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 55 ปี
 • มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่
 • มีใจรักในงานบริการ

20-Sep-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 55 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • ซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบ

20-Sep-18

 

Applied
 • Experience in Oracle, VS.NET, Crystal report
 • Software development life cycle protocols
 • Project management, Systems analysis/coding

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานได้ดี
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟฟ้า

19-Sep-18

 

Applied

Sales

SECURITY MACHANA CO., LTD.

ราชบุรี

 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • มีใบขับขี่

19-Sep-18

 

Applied
 • เพศหญิง และ ชาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

18-Sep-18

 

Applied
 • Food industry, Food Inspection, Food Lab Testing
 • Experience on Food Lab testing e.g. lab result int
 • Coordinate New Product/Build Testing & Validation

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • 3 years’ accounting experience in service business
 • Worked 1-2 years in supervisory role

18-Sep-18

 

Applied
 • วางแผนการขาย ออกแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ และติดต่อประสานงาน
 • ขยายฐานลูกค้ามองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องไม่ติดสุรา หรือใช้สารเสพติดทุกชนิด

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง และ ชาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

17-Sep-18

 

Applied
 • IT Support for computer hardware and software
 • 5 Days work, 8.30 - 17.30
 • Salary Negotiate

14-Sep-18

 

Applied
 • Business Development 1 year contract
 • Salary 50K to 100K
 • Mainly in Thailand and Singapore

10-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied