ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 4 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 4 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
Adecco Phaholyothin Limited (Modis)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  • Security equipment installation and testing
  • Familiar with security access control system
  • BE in Electronic Computer,Automation or Mechanical
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)