• ปฏิบัติการขนส่ง (น้ำมัน)
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน รถขนส่ง วางแผนจัดส่ง
 • ขนส่งน้ำมัน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Factory Manager , Factory , Plant Manager
 • Factory , Plant
 • ผู้จัดการโรงงาน , โรงงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ years experiences in Sales Engineer field
 • Selling Lubricants, Oil&Gas, Petrochemical product
 • Able to travel upcountry: Central, Eastern Part

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Chemical Engineer/Tech.
 • GPA 2.75 or higher.
 • TOEIC score of 550 is required.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Administrative and secretarial support
 • Contact and Coordinate with related fuctions
 • Minimum 1-3 years of experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in bank financing term loans
 • excellent in English
 • experience at least 10 years

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree
 • At least 10 years of working experience
 • Knowledge of Labor Laws

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านปิโตรเลียมหรือน้ำมันหล่อลื่น
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบ HRMS (Human Resource Management System)
 • ปริญญาโท/ตรี สาขา HR, MIS, Computer Science
 • เคยใช้โปรแกรม Workday, SAP, Oracle, PeopleSoft

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Science or other related fields
 • knowledge in Quality management system ISO9001
 • Basic SAP-QM is preferable

22-Jun-18

 

Applied
 • Male or Female, age between 28-33 years old.
 • Degree in Engineering or Logistic field
 • Chemical industries and Warehouse management

22-Jun-18

 

Applied
 • 5 years experience in maintenance control system
 • Degree in instrument or electrical engineering
 • Control and Automation System

22-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาโท: Accounting
 • ร่วมพิจารณาให้คำแนะนำแนวปฎิบัติทางภาษี
 • วางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้อง

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท:Industrial Engineering / Supply Chain
 • ดำเนินการตรวจประเมิน PTT BCMS ตามข้อกำหนดของ ISO
 • จัดทำแผนการตรวจประเมิน PTT BCMS

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท: Environmental Management
 • พัฒนาชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ดิน น้ำ ป่า
 • ดำเนินโครงการ/กิจกรรม CSV และ CSR

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • E&P business
 • JV accountant
 • Accountant

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical, Civil
 • Ability to use Primavera Scheduling software
 • Able to work in Rayong Province

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Big Data
 • Business Intelligence ( BI )
 • Data Analytics

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

OEM Manager - a world leading lubricants

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in dealing with existing&new customers
 • Opportunity to deal with key regional stakeholders
 • Strong training and development programme

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree
 • 5 years’ experience
 • Excellence in both writing and spoken English

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountable to deliver the margin target
 • 3 - 5 years in high-performing, customer-focused
 • Prior experience delivering impact and efficiency

22-Jun-18

 

Applied
 • Process Engineer,Onshore/Offshore, Oil and Gas
 • Steady State and Dynamic,Thermal Design
 • Flare System Analyzer, Equipment Sizing ,PSV

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Minimum 1 year work experience in Accounting
 • Computer literacy

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 30-50 years old
 • Able to travel extensively
 • Can drive and holding Driving License

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management Information Systems / Computer Science
 • Expert in Toad, SQL navigator, SQL+
 • DBA, Oracal Business Functional Solution

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering preferable Industri
 • At least 3 years of purchasing area
 • At least 2 yrs Project management petrochemical

21-Jun-18

 

Applied
 • Carpool drivers schedule management
 • Minimum 5 - 8 years of experience
 • Good logical thinking and reasonable

21-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 3-5 years of experience after passing CPA
 • Good knowledge of TFRS
 • Good Command of English

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Be able to work wisely, discreetly
 • Require good communication skill and presentation

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineer
 • At least 2 years working experience
 • Good command in English

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachalor of Accounting
 • 5 years experiences
 • Good command of English

21-Jun-18

 

Applied
 • knowledge of HAZARDS
 • assignment in Remote Operations Center
 • Project Team Member of a NEW PLANT installation

21-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษาหาเทคโนโลยีและ Business Model ใหม่ๆ
 • เคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคในการลงทุนของ ปตท.
 • ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้า

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษาหาเทคโนโลยีและ Business Model ใหม่ๆ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษารูปแบบของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ
 • ดำเนินการพัฒนาโครงการยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ ปตท.
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความใฝ่รู้

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in related field
 • Business Administration, Marketing, Modern Trade
 • 2-3 years of sales experience in distributor

21-Jun-18

 

Applied
 • Dip. industrial Chemistry, Petrochemical
 • Chemical Practice or equivalent
 • At least 0-5 yrs. in experience

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 0.3 years experienced engineering.
 • Having skill in technical software.

21-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • 10 years of work experience in Human Resources
 • Proactive, Initiative, good interpersonal

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male 25-35 years old
 • Degree or Master’s in Chemical Engineer or Science
 • 1 year of working experience in Sales Engineering

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • 1-3 years of experience
 • Familiar with piping design & construction work

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • 10-15 years of experience
 • AWS-CWI or CSWIP

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Accounting, Finance, Economics
 • Analyze the causes of fluctuation in earning
 • Present financial reports to management teams

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจรจา และจัดทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
 • จัดทำรายงานการขายก๊าซธรรมชาติรายเดือน
 • จัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบการซื้อก๊าซธรรมชาติ SAP

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality , Male Age 30 -45 years old
 • bachelor degree in Marine or Marine Engineering
 • 5 years experience in Mariner / Engineer

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied