• เพศหญิง/ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft word excel,

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Geomatic/Geophysics

Fircroft (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Geomatic , Geophysics , Geologist , exploration
 • drilling , platform,seismic,interpretation,seabed
 • data , collection,oil ,gas,investigation,operation

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Supply Planning Manager

Page Group Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Reknowned oil & gas company
 • Senior leadership opportunity
 • Excellent salary and benefits package

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • procurement
 • material
 • service

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • inventory
 • materials
 • Warehouse

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing Plant Administrative
 • Training & Competence Development
 • Procurement & Payment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Professional Sales, Marketing and Brand management
 • Passionate in cooking & food recommendations
 • Excellent stakeholder management skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production & Effeciency Management
 • Quality and Safety Control
 • Process Improvement

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Chemistry.
 • Experience in laboratory testing is advantage.
 • Knowledge in ISO system.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in any field. Engineering
 • Be familiar with Microsoft Access is advantaged
 • Able to work in Rayong Province

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Procurement Construction Installation
 • Construction Project
 • Project Cost Planning

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developing, accumulating and implementing project
 • Implement communication plans and activities
 • TOEIC Score requirement: 650

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1-2 years experience
 • Fluent in MS office and e-mail.
 • Good English skill is a must

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Chemical Engineering
 • Able to work in Rayong Province
 • Proficient in English both spoken and written

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT, Support, Hardware, Software
 • จบตรี IT, Computer
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

23-Jan-18

 

Applied
 • 1 - 2 years process automation experience
 • Good command of spoken and written English
 • Allen Bradley - Controllogix PLC.

23-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in HRM
 • At least 5 years experience in HRM, C&B, etc
 • Good Knowledge in Thai Labor Law

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิทยาฯ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้าน Business Analyst อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรม VB.Net, Web Service, PHP, SQL

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Automation Engineer / Skilled Technician

SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • 5 years of experience on Automation maintenance
 • Experience in troubleshooting and failure analysis
 • Experience in preventive maintenance

23-Jan-18

 

Applied
 • High salary
 • can travel abord
 • SAP specailist

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in HRD, or related fields.
 • 3-5 years experience in HRD, HRM
 • TOEIC score of 550 is required.

23-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Business Law, Engineering (M/E/I/C)
 • 1-3 years of procurement & contracting
 • Experience in strategic sourcing

23-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Science of Public Health.
 • 2 years experience in Sanitation, CSR Activities
 • GPA 2.75 or higher.

23-Jan-18

 

Applied
 • เงินเดือน 18K - 25K บาท
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป

23-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • TTT เป็นบริษัทในกลุ่ม PTT Global Chemicals (PTTGC)
 • We offer competitive salary & benefits,
 • Health, life insurance and provident fund.

22-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับ CPA SAP
 • ทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารอยู่ในระดับดี

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of relevant safety.
 • Experience in offshore
 • Good communication skills in English.

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีComputer Engineering
 • ออกแบบ Web Pageเพื่อใช้ในสายงานระบบท่อส่งก๊าซ
 • จัดทำและสรุปข้อมูลรายงานผู้บริหาร

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • Service Mind, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวน้ำมัน
 • ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

22-Jan-18

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

22-Jan-18

 

Applied
 • ขยันอดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานล่วงเวลาและค้างคืนไ
 • สามารถใช้เครื่องมือช่างได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่

22-Jan-18

 

Applied
 • Experience in marketing retail & franchise
 • Knows the business and market drivers
 • Category management for retail business

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality , Male Age 30 -45 years old
 • bachelor degree in Marine or Marine Engineering
 • 2 year in engineering superintendent/technial

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years of managing a sales team
 • Strong selling skill, negotiation skill
 • Able to travel and work at up country

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Creative & initiative in implementing new financia
 • Good at IFRS accounting and taxation
 • Have experience in Accounting BOI

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Controlling income, cash flow and expenditure
 • Carrying out business modelling and risk assessmen
 • Dealing with Bank and auditors team

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sustainability
 • EHS
 • DJSI, CDP, GHG, MSCI

22-Jan-18

 

Applied
 • Credit assessment
 • Financial analyse
 • Corporate finance

22-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาโทEngineering, Supply Chain
 • ควบคุมและประสานงานการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการจำนวนรถขนส่ง

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทEngineering, Supply Chain
 • ขึ้นทะเบียน Vendor List ผู้ขนส่งและสรรหาผู้รับจ้าง
 • ดูแลระบบ Master Data ในระบบ SAP ที่เกี่ยวกับขนส่ง

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistics Management
 • Transportation and Distributiion
 • Distribution Management

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

22-Jan-18

 

Applied
 • 3+ years experiences in Sales Engineer field
 • Selling Lubricants, Oil&Gas, Petrochemical product
 • Able to travel upcountry frequently(Eastern Part)

20-Jan-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการด้าน IT
 • ติดตั้งกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม
 • นำเสนอและร่วมปรับปรุงกระบวนการดำเนินการในหน่วยงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree in HRM, HRD, Business Administration.
 • 0-3 years experience in HR field in multi-national
 • TOEIC score of 550 is required.

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree in HR, Industrial Psychology and related
 • 3-5 years experience in HRM field.
 • TOEIC score of 550 is required.

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree in accounting
 • Petroleum experiences in similar position
 • Knowledge of Petroleum Income Taxes, VAT

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Asphalt technical support knowledge
 • Service excellent mind set
 • Fluency in English

19-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุน
 • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชี
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงิน

19-Jan-18

 

Applied