• เพศ หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge in marketing and business
 • Excellent negotiation and project management
 • Stay up to date

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years work experience
 • Good knowledge in marketing and business
 • Familiar with marketing research

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years work experience in the field
 • Good knowledge in marketing, consumer behavior
 • Familiar with marketing research

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • Experience in IT fields especially software
 • Knowledge of system implementation

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Commercial Lead - Consumer Insights

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Develop and Manage Client Relationships
 • Consumer Insights, Marketing Research
 • Overall revenue targets management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศ
 • Data Center,Network,Cloud
 • บริหารโครงการเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การจัดหาพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
 • ที่ปรึกษาด้านจัดซื้อจัดจ้าง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย
 • ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ด้านIT
 • งานวิจัยด้าน e-Government

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการตลาด และการเงิ
 • มีความสามารถในการประสานงาน ติดตาม ประเมินโครงกา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ในระดับ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Management
 • 5 years of experience in market research
 • experience in research consultancy

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide guidance on technical issues for clients
 • Knowledge of web/internet technologies-Java, HTML
 • Problem solving skill and English proficiency

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Candidate Coordinator

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • recruitment
 • good english
 • team player

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Regional Work in Scope of Asia Pacific
 • Analyzing Data or/and Making Database
 • High Proficiency in English & Communication Skil

22-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Business, Social Science
 • Experience in statistical software - SPSS

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Finance background
 • 0-2 years experienced
 • Good English

21-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female, age not over 30 years old
 • Degree in Engineering (Mechanical)
 • 1-3 Years in Engineering Design(R&D field)

21-Aug-17

 

Applied
 • Degree preferable in Business.
 • Good written and verbal communication skills.
 • Good communication skills in English.

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA or MA preferable in Economics, Statistics
 • 2 years experience Executive in market research
 • High energy with the positive “can do” attitude

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage plan for the product spec. optimization
 • Launch the mass production line
 • Evaluate products with new materials & technology

20-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท -เอก จบด้านเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

20-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer Science, Computer Engineering, IT
 • ASP.NET, C#, CSS3, HTML5, jQuery, Web frameworks,
 • Application Development

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • Minimum 1 Year experience in Purchasing, Procureme
 • This position is employed as a contract staff

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Document translation from Thai <>Japanese<>English
 • Good command in English (TOEIC 800 up)/JLPT N2 up
 • Have experience about Document translation

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage sales activity and client services
 • Knowledge of research techniques and methodologies
 • 5 years experience, good English & analytic skill

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Operate in the preparation of reports
 • Good knowledge Access, Excel & SQL
 • Good command of English

18-Aug-17

 

Applied
 • Minimum of 3 years’ experience in HR position
 • Good English language skills (speaking & writing)
 • 14 days Annual Leave/Medical Insurance

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor dgree or higher in relevant field
 • Minimum of 3 years teaching experience
 • Excellent communication and interpersonal skills

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

18-Aug-17

 

Applied
 • วิเคราะห์การทำงานระบบ Storage
 • Cloud Computing
 • ปรับปรุง Configuration ต่างๆ

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2-3 years of market research experience
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Health&Life Insurance package, Company trip

18-Aug-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๔ ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mkt.research
 • Developing, implementing and evaluating marketing
 • marketing strategies

17-Aug-17

 

Applied
 • จำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • ออกแบบลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Low EMI
 • ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

17-Aug-17

 

Applied
 • Data Capture
 • สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 • ควบคุมทีมงานสำรวจข้อมูลวิจัยตลาด

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Research Analyst - SEA

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Handling market research and analysis
 • Minimum 2 years experience marketing research
 • Previous experience in international environment

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male of Thai Nationality
 • Bachelor degree in Accounting or related field
 • 3-5 years experience in Accounting

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing research
 • Master degree
 • business consultant

17-Aug-17

 

Applied
 • Market research
 • Highty quantitative research and good qualitative
 • analytical and writing skill

17-Aug-17

 

Applied
 • Be a key contact providing HR guidance&solutions
 • Understanding of all HR functions&best practices
 • Strong in Learning & Development program

16-Aug-17

 

Applied
 • Male or female of Thai Nationality
 • Bachelor degree in any field
 • Good command of spoken and written English

16-Aug-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Min. 1 year experience desirable - not mandatory.
 • Opportunity to earn significant commissions.
 • Must be driven, hungry, and a self starter.

14-Aug-17

THB45k - 70k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • develop and implement database
 • data ETL processes, data analytics
 • Design data structure

14-Aug-17

 

Applied