• คิดค้นและพัฒนาเมนู / สูตรอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์
 • ระดับการศึกษา อนุปริญญา / ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ และชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร

17 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 • มีความรู้ด้านระบบเอกสารคุณภาพ และระบบคุณภาพ

18 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการวางแผนพยากรณ์ทรัพยากรสินค้าให้เหมาะสม
 • วิเคาระห์ข้อมูลการพยากรณ์ การขาย การผลิต
 • ประชุมทบทวนความต้องการของสินค้ากับฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต

18 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing, Economic
 • Male / Female, age 25-35 years old
 • 3 years hand-on experience in Marketing

19 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการอาหาร
 • มีประสบการณ์ 8 - 10 ปีขึ้นไปในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

20 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years working experience in Factory
 • Experienced in Food industry is preferred.
 • Degree or higher in Electrical, Mechanical or Indu

21 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • warehouse management from manufacturing
 • Strong leadership and problem solving
 • cost reduction and transportation management

29 นาทีที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Initiate and support buyers with negotiation
 • Source and select new qualified suppliers
 • Support and cooperate to internal activities

53 นาทีที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor in economics, food industry, business
 • 10 years’ experience in procurement/supply chain
 • People management skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing or Business Admin
 • 7 years of experience in Marketing
 • Strong team management with good interpersonal

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working in a growing leading Company
 • Company funded Health Insurance.
 • Professional office environment in central Bangkok

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied

Accounting Manager

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Accounting Manager
 • CPA
 • Accounting and Controlling

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Key Account - Modern Trade

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Modern Trade Sale
 • Key Account
 • FMCG business

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience planner 2 years up
 • Material / Planner
 • permanent

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีทักษะในสื่อสารและเจรจาที่ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านบัญชีและภาษีอากร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Payment process, FX Hedging
 • Manage all treasury activities
 • Credit facilities and intercompany transactions

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QA Engineer
 • 3-4 year experence
 • English communicate

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting / Finance Manager (Urgent)

EIE Intergroup Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • master of Account / Financial age 32-42,Audit,CPA
 • Financial statement and monthly financial performa
 • Forecast and annual budget, Analysis, cost, GL,SAP

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HRIS Solution Delivery Assistant Section Manager

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • HRIS Experiences
 • 5+ years in IT system related
 • Experience in database access using SQL/ORACLE

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Manager

Kerry Ingredients ( Thailand ) Limited.

เมืองสมุทรปราการ

 • Minimum of 7 years working experience
 • Good organisational and time management skills
 • Strong work ethic, hands-on approach

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 0-2 years of experience.
 • Good in English Communication.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

General Manager Sales

Manarco Recruitment Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Sales, P&L, Commercial
 • Civil Engineer, construction material, property
 • Good in English, management skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Driving operational excellence
 • Manage, monitor and supervise whole factory
 • Over 10 years of experience in Production

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trade Marketing, Sales, Marketing,Consumer Product
 • Business Development, Export, Import, Overseas
 • Japanese, Chinese, 5 working days

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Forecast and manage cash flow
 • Conduct the budgeting control
 • Provide advice on operation process

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีควมรู้เกี่ยวกับสิ่งทอในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 2 ปี,โปรแกรม Word,Excel,Power Point
 • แก้ไขปัญหาและเข้าใจระบบข้อบังคับการปฏิบัติงาน ISO

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial Engineer
 • 2 years’ experience in automotive manufacturing
 • Understanding time study for line balancing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • operation supervisor, production supervisor
 • OEE, KPI, Daily Operation
 • Lean, Kaizen, 5S, Process Improvement

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor qualified in HR, laws, or related field
 • Union negotiation
 • negotiation skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-5 years working experiences
 • Problem solving skill.
 • Can interpreted and analysis information in graph

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. in Maufacturing Industry
 • Cost Analyst
 • Excel & English Proficiency

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin or related
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Sales field

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years experience as Sales
 • Japanese speaking (N3-N2)
 • Own car / Able to drive

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานขายตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • ขายสีพ่นซ่อมรถยนต์หรือวัสดุที่ใช้ในงานซ่อมสีรถยนต์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in a manufacturing industry
 • Bachelor's degreein Human Resources
 • Accommodation provided

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in Accounting & MIS
 • C.P.A is preferable
 • Accommodation provided

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำเอกสารดำเนินพิธีการนำเข้า ส่งออก
 • ผ่านการฝึกอบรบเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO
 • มีความรู้เรื่องส่งรายงาน สก.3 สก.4 สก.5

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree (or Higher) in Machanical Engineering
 • 7 years experience in Machine Maintenance
 • Good command in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Trade Marketing Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher preferably in Business Adminis
 • 5 years relevant sales and marketing experiences
 • Familiar with channel management

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผลิตตามแผน ด้วยเครื่อง CNC Grinding
 • P.M. Check Machine
 • อ่าน Drawing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานระหว่างต่างประเทศ
 • ประสานงานสื่อสารกับผู้บริหารทางต่างประเทศได้
 • ควบคุม,ดูแลงานและบริหารงานด้านการผลิต

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Industrial Engineer
 • Mechanical , Electrical
 • Experience in Production Engineer work .

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม Visual Studio.net เพื่อรองรับ User
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To arrange import-export shipment documentation
 • Bachelor's Degree in Business administration
 • Be available for 1 year contract

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านเอกสารจะรับพิจารณาพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied