• จบป.ตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามรถเข้ากะได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Familiarity with Bank of Thailand
 • Member of Thai Bar Association is a plus
 • Excellent written and spoken English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Laws
 • Good command of written and spoken English
 • At least 3 years’ experience of legal

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายอายุ18 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB , SQL , Oracle

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย – หญิง / อายุ18 – 25 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ18 - 22 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษาที่ 2 จะได้รับการพิจารณา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ รักในการเรียนรู้ รักงานขาย
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีทักษะการฟังพูดอ่านเขียนด้านภาษาอังกฤษที่ดีมาก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ18 - 25 วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์1 ปี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

Best T.J. Group Co., Ltd.

บางขุนเทียน

 • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีใจรักในงานขายและมีจิตบริการ
 • มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18-30 ปี
 • งานด้านการขายประจำหน้าร้านที่มียาจำหน่ายอยู่
 • เป็นพนักงาน P/T (ชั่วคราว)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ทางการขายและการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบขายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯตามประเภทธุรกิจ
 • ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีใจรักในงานขายและมีจิตบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรในโรงงานทั้งหมด
 • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านออกแบบเครื่องจักร หรือ อาคาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 30-35 ปี การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในงาน 3-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office, Auto cad

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22- 35 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
 • มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ ISO

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและบริหารจัดการในกระบวนการผลิต
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ GMP / HACCP / FSSC

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2 ปี
 • งานระบบไฟฟ้าโรงงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทวางไว้
 • ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในบริหารงานขายและการตลาด 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Support Officer

Best T.J. Group Co., Ltd.

บางขุนเทียน

 • ชาย-หญิง อายุ 22- 35 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO ขยัน อดทน เรียนรู้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ระบบ ISO

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน เลขานุการ CFO อย่างน้อย 3 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • อายุ 28-45 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Channel Sales Manager - PPE industry

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Good experience in PPE industry
 • Industrial and Government Sales
 • Drive Sales through dealership

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Famouse Japanese Manufacturer company
 • Monday - Friday only
 • Good Benefit & Welfare

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Process Engineer

Tozen Industrial Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Process Engineer
 • 0-3 years of experience
 • Production Engineering

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้าน Printing & Screen
 • มีความรับผิดชอบสูง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้าน Printing & Screen

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ในด้าน Screen งานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการสถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยตลาด 3-5 ปี ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ระบบ ISO

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare monthly rolling forecasts
 • Prepare month-end closing report
 • 3-5 years experience in Commercial Finance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied