ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน ที่ Bosch
  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Mold Tools Manufacturing CAD/CAM

  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคตะวันออก
  • High technical mechanical manufacturing
  • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
  • Good Command in English
  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  IT Project Engineer (Fresh graduate also welcome)

  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคตะวันออก
  • Bachelor's degree in IT Engineering
  • Experience with IT tools
  • Good command of English
  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Tools Service and Maintenance

  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคตะวันออก
  • CAD basic
  • Experience in Tool&Die Molding tools and Machining
  • Experienced in Molding tools manufacturing process
  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Planner

  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคตะวันออก
  • Experienced in planner 1 year
  • Experienced in SAP
  • Good mindset, cooperation, leadership
  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Tools Making Technician

  Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคตะวันออก
  • Experienced in Tool&Die more than 3 years
  • Ability to read & write mechanical drawing
  • Understanding mechanical drawing