• มีความรู้ในการใช้งานโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี
 • ตัดต่อ อัพคลิปข่าว เขียนข่าวขึ้นเว็บ, ยูทูป
 • มีใจรักในการเขียนข่าว บทความ รีไรท์ สรุปประเด็น

14-Oct-19

 

Applied
 • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photosho
 • มีความรู้ในการใช้งานบริหารจัดการ Facebook Video Ad
 • สามารถใช้โปรแกรม ตัดต่อได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Oct-19

 

Applied
 • มีความรู้ในการใช้งานบริหารจัดการ Facebook Video Ad
 • ตรวจสอบความถูกต้องของวีดีโอเช่น ภาพ, ตัวอักษร
 • Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , Adobe After

11-Oct-19

 

Applied
 • More 2 years experiences in Web Development
 • Analyse requirement and design for the solution
 • Great knowledge of MSSQL CSS and JavaScript

10-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • สนทนาภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีใจรักงานบริการ

09-Oct-19

 

Applied