• ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, SCR
 • เจ้าหน้าที่การตลาด, เจ้าหน้าที่สินเชื่อรายย่อย, RM
 • สินเชื่อธุรกิจ, Relationship Manager, Telesale

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 12 years working experience
 • Control and advise on budget improvements
 • Salary 50k or above

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Risk Model
 • Valuation Model
 • MARKET RISK

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ธุรการ
 • HR
 • สินเชื่อ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ในด้านกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SET และ SEC
 • จัดเตรียมการประชุมผุ้ถือหุ้น AGM/EGM
 • งบการเงิน, MD&A, 56-1, 56-2

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)
 • Good personality / Good relationship

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขา สถิติ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์
 • พัฒนาระบบ MIS Report
 • วางแนวทางในการจัดหาข้อมูลปิด GAP

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recording on purchase system and e-store
 • Updating prices & profiles of product on website
 • Understanding in Merchandise function

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูล รายการส่งเสริมการขาย
 • บริหารโครงการ/ทีมงาน วางแผนงบประมาณและติดตามผล
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อประกอบการฝึกอบรม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโทด้านบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการกองทุน
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรี/โท สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารการเงิน
 • สวัสดิการตามข้อตกลงของบริษัท

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Relationship manager
 • Wealth Banking
 • single licence

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เศรษฐศาสตร์ สถิติ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานวิเคราะห์ข้อมูล / ยอดขาย/ Big Data

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีสหกรณ์
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สอบทานสินเชื่อ
 • สถาบันการเงิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ
 • Customer Service
 • สินเชื่อรถยนต์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Near MRT Phetchaburi / BTS Chidlom
 • Working 5 days a week
 • Financial Analysis, Credit Analysis

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นวัตกรรมดิจิทัล Business Model
 • Digital Innovation Service ,Offline และ Online
 • ส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การตลาดดิจิทัล ,ธุรกิจดิจิทัล
 • พัฒนาระบบบริการ
 • Platform , e-Marketplace

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ธุรกิจดิจิทัล วางแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด
 • การตลาดดิจิทัล ธุรกิจ SMEs
 • สื่อสารการตลาดทั้ง Offline และ Online

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 28 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Trade Marketing
 • มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์สูง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strategic planning
 • Financial compliance management
 • Financial modeling

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารความเสี่ยงธุรกิจสินเชื่อ แฟคตอริ่ง ลีซซิ่่ง
 • ทักษะในการนำเสนอ และการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
 • จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การเงินการธนาคาร,เศรษฐศาสตร์
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป มีประสบการ็ทางด้านการเงิน 3-5 ปี
 • นักวิเคราะห์เเละวางเเผนการเงิน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนแคมเปญสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • สามารถใช้ MS Excel ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ดูแลลูกค้า Big Corporate
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการด้านการเงิน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจการเงิน ธนาคารพาณิชย์
 • กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
 • สื่อสารหลักเกณฑ์ทางการภายในองค์กร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การควบคุมภายใน (Internal Audit)
 • วางแผน กำหนดขอบเขต จัดทำแนวทางการตรวจสอบ
 • มีประสบการณ์การด้านตรวจสอบสถาบันการเงิน 2 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สินเชื่อโครงการ สินเชื่อธุรกิจ
 • วิเคราะห์ จัดทำรายงานสินเชื่อ
 • ตรวจงานก่อสร้างอาคาร โครงการ

15-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านธุรการอย่างน้อย 4 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 4 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30ปี
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฏหมาย, นิติกร 0-3 ปี

15-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ การกำกับดูแลของ ธปท. กลต. คปภ.
 • มีประสบการณ์ตรงทางด้าน Compliance อย่างน้อย 5-10ปี
 • มีความรู้Compliance,บริหารความเสี่ยง,ความรู้กฎหมาย

15-Jan-19

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจ/วิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
 • คะแนน Toeic ระหว่าง 600 - 750 คะแนนขึ้นไป
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

15-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้
 • จัดทำงบประมาณประจำปี

15-Jan-19

 

Applied
 • ติดตามหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมด
 • มีประสบการณ์ 0 – 5 ปี
 • ติดต่อและประสานงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

15-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
 • ดูงบบัญชีไ้ด้ และเข้าใจการทำงบบัญชี
 • มีทักษะด้านบริหารจัดการ “คน” และ “งาน” ได้ดี

15-Jan-19

 

Applied
 • ป.ตรี บริหารธุรกิจ บัญชี การเงินหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน

15-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

15-Jan-19

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 0-5 ปี
 • สรรหาสินค้า ต่อรองราคาสินค้า

15-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือพัฒนาโครงการอาคารสูง
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

15-Jan-19

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการจัดการงบประมาณ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • Supply Chain,Logistics Management พิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-19

 

Applied