• ตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • Business Analyst 1 - 18 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านธนาคาร

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Relationship Manager, RM
 • สินเชื่อ , สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • telesale , CSR, Bank, SME

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Data Analyst / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางด้านการตลาด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถิติ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ และการคิดเชิงเหตุผล

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญช
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการธนาคาร 2 ปี
 • มีทักษะในการขาย การสื่อสารและเจรจา

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ของสาขาธนาคาร
 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการขาย การติดต่อประสานงาน

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์,การตลาด
 • มีใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท

42 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความสามารถในด้านการขาย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบงานสูง

42 นาทีที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 3 yrs exp. in Industrial park business
 • Able to communicate in Chinese will be advantage
 • Good management skill and salary be opened

42 นาทีที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

42 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SME Customer Segmentation
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัย Customer Insight
 • Banking Business / Product Development

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สำนักงานธุรกิจสุรวงศ์
 • สำนักงานธุรกิจสะพานขาว
 • สำนักงานธุรกิจศรีนครินทร์

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการสรุปและจัดทำรายงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณได้ดี

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ ด้านสถิติ
 • Demand Planning/ Supply Chain / Logistics

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน การจัดการ
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน
 • พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานเป็นผลัด 24 ชั่วโมงได้
 • มีความรู้ในธุรกิจธนาคาร
 • ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Risk Model
 • Valuation Model
 • MARKET RISK

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ได้รับการอบรม และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ในด้านการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน-เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบข้อมูล
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการ วางแผน รับผิดชอบ
 • ระดับปริญญาโท สาขา บริหารธุกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานกับสถาบันการเงินไทยหรือต่างประเทศ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Intelligence
 • Data Scientist
 • Big Data

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เศรษฐศาสตร์
 • คะแนนโทอิค 550 คะแนนขึ้นไป
 • สถานที่ทำงานระยอง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Feasibility Study
 • Real Estate
 • Business Development

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
 • ออกแบบโปรแกรมด้านปฏิบัติการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process Improvement
 • Work Experience in Banking Industry (plus)
 • Ratburana Head Office

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Performance Management
 • Computer Skills (Microsoft Excel and Access)
 • Ratburana Head Office

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Performance report
 • financial analysis
 • projection

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลกลุ่มลูกค้า Wealth 5 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP™

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี
 • จัดทำ Data Set ธุรกรรมอนุพันธ์ ชุด FM รายวัน
 • จัดทำรายงาน Data Set ข้อมูลภาระผูกพันรายสัญญา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MORE career development
 • MORE challenging
 • MORE benefit and attractive incentive

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Near MRT Phetchaburi / BTS Chidlom
 • Working 5 days a week
 • Financial Analysis, Credit Analysis

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • มีทักษะการบริหาร จัดการทีม และมีภาวะผู้นำ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • งานพัฒนาธุรกิจ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.โท: บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/การเงิน/การตลาด
 • มีคะแนน TOEIC ระหว่าง 650 - 750 คะแนน ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์ พยาบาล
 • วางแผนเรื่องการขายและประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ
 • จัดทำแผนการฝึกอบรม รายเดือนและรายปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.โท: บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/การเงิน/บัญชี
 • คะแนน TOEIC ระหว่าง 650 - 750 คะแนน ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/บริหารการตลาด
 • คะแนน TOEIC ระหว่าง 650 - 750 คะแนน ขึ้นไป
 • เข้าใจธุรกิจของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม, พลังงานทดแทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท: สื่อสารมวลชน / นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร
 • คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 750 คะแนน ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • CIA

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิป.โท วิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

BRANCH TRAINEE

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ มากกว่า 8 ปี ขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

18-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านบัญชีกองทุน 2-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied