• วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย MT
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management Trainee
 • Intensive development program
 • Fresh graduate is welcome

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High energetic, pro-active and persistent
 • Strong analytical skills
 • Male must be exempt in military service

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
 • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อข้าวเปลือก
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว
 • การเกษตร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • Process Improvement
 • Project Management

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Retail Banking

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การติดตามบริหารหนี้้
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต วิเคราะห์ พัฒนา
 • พัฒนาเครื่องมือ การติดตามหนี้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การเงิน
 • การลงทุน
 • เศรษฐศาสตร์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในงาน HRD ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
 • เข้าใจในการพัฒนาบุคคลากร และการพัฒนาองค์กร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เคยทำงานในสายงานสายจัดซื้อ มาแล้วอย่างน้อย 10 ปี
 • วางแผนการบริหารงานจัดซื้อทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ
 • จัดเตรียม จัดทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างให้กับหน่วยงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Government Data Center
 • บริหารจัดการด้าน Data Governance
 • Big Data

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการขอวงเงินกู้ Pre-Finance
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Property Valuation, real estate
 • Understanding about real estate market
 • English and Computer proficiency

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Policy and Plan
 • พัฒนากลยุทธ์
 • Strategic Planning

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ ด้านสถิติ
 • Demand Planning/ Supply Chain / Logistics

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ความรู้โดยรวมของธุรกรรมสถาบันการเงิน
 • ประสบการณ์ความเสี่ยงด้านตลาด การตรวจสอบความเสี่ยง
 • Investment Risk Management

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ลุยตลาดแฟรนไชส์ไก่ทอด220สาขา วางแผนและลงมือจริง
 • รักอาหาร ชอบกิน มีไฟสร้างแบรนด์ ทำการตลาดกับอาหาร
 • บริษัทเล็กและมีโอกาสให้พัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • accounting analysis
 • credit
 • tax, payment

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Relationship Manager, RM,ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA,งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน,Sale
 • Personal Banking,Sale,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้าน Compliance
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหาร
 • เข้าใจ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • TOEIC 600

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี/โท บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/การตลาด
 • สวัสดิการ 21 รายการ
 • สถานที่ปฎิบัติงาน จ.อยุธยา

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าทางด้านสินเชื่อบ้าน
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อบ้าน 5 ปีขึ้นไป

24-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบภายใน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • วิเคราะห์และวางแผนงานได้ดี

23-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานกิจการค่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการคำนวณภาษี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันสังคม, กฎหมายแรงงาน

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานวิเคราะห์ข้อมูล
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp ด้านพิจารณาสินเชื่อ อย่างน้อย 1 ปี
 • Credit Analysis , Financial Analysis
 • Exp Relationship Manager 1-2 ปี

22-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Risk Management 2 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไปสาขาการเงิน ,เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • Experience in bank or related
 • Experience in Business Management at least 3 years
 • Master's degree in financial, economy, account

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analysis of economic overview
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลทุน/CISA/CFA
 • สามารถใช้งาน Bloomberg, Reuters,Microsoft Office

22-Jun-18

 

Applied
 • หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือ วินาศภัย
 • ประสบการณ์ในการทำงานธนาคาร

22-Jun-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

22-Jun-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

22-Jun-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

22-Jun-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

22-Jun-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

22-Jun-18

 

Applied
 • Process
 • Improvement
 • Business

22-Jun-18

 

Applied