ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 87 ตำแหน่งงาน
  AGC Automotive (Thailand) Co.,Ltd.'s banner
  AGC Automotive (Thailand) Co.,Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • สามารถใช้ Machine tool, Autocad
  • ทักษะการวางแผน
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  Triumph Motorcycles (Thailand) Limited's banner
  Triumph Motorcycles (Thailand) Limited's logo
  ชลบุรี
  • Able to work in night shift
  • 3-5 yrs. experience in Production Engineering
  • Pneumatic & Hydraulic, PLC, Auto CAD, Inventor 3D
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • วิศวกรรม สาขาทรัพยากรน้ำ / โยธา / สิ่งแวดล้อม
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา
  • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  Beyonics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Beyonics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • At least 1 year in QA/QC, experience in Plastics
  • Knowledge in quality system ISO9001, ISO 14001
  • Good communication and problem-solving skills
  ถัด ไป