• วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
  • สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 20 - 35 ปี

12-Jul-18

 

Applied
  • Preparation of detailed action plan for improving
  • To identify internal quality deviation
  • Responsible for conducting energy audit

10-Jul-18

 

Applied
  • Preventive maintenance planning
  • Increase maintenance capability
  • Mechanical spare part control

10-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่