ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Ingenero (Thailand) Ltd/บริษัท อินเจเนโร (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Site Engineer/วิศวกรควบคุมงาน

  Ingenero (Thailand) Ltd/บริษัท อินเจเนโร (ประเทศไทย) จำกัด
  ธัญบุรี
  • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AutoCAD
  • มีใบขับขี่และมีพาหนะของตนเอง
  • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง
  Ingenero (Thailand) Ltd./บริษัท อินเจเนโร(ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Draftsman/ช่างเขียนแบบ

  Ingenero (Thailand) Ltd./บริษัท อินเจเนโร(ประเทศไทย) จำกัด
  ธัญบุรี
  • ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
  • เข้าใจระบบ Solar
  • ช่างเขียนแบบ Draftsman
  Blue Solar Co., Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานีTHB 16K - 30K /เดือน
  • Energetic person preferred
  • Fast growing company
  • Solve climate change problem
  Oishi Group Public Company Limited's banner
  Oishi Group Public Company Limited's logo
  คลองหลวง
  • ประสบการณ์ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค และ งานด้านการจ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรพลังงาน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)