• Identify business opportunities and develop
  • Direct business to SCB’s operations
  • Develop the marketing and sales strategies

14-Mar-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการจัดการองค์กร
  • ไปประจำที่เวียดนาม

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 4*- 5* Hotel Business.
  • Hospitality Management
  • Pre-opening Management

13-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล