• ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า สาขาจักรกลโรงงาน
  • ประสบการณ์: 3 ปี
  • ซ่อมบำรุง Generator เครื่องมือวัด และไฟฟ้าได้

01-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?