• ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเช็คความเรียบร้อยของเครื่อง
  • มีความรู้เรื่องเครื่องจักรพลาสติกและอุปกรณไฟฟ้า
  • มีความละเอียดรอบคอบ

11-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.