• เพศชาย – หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Food Since
 • สามารถดูแลและควบคุมพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา

32 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมอาหาร, Food Science
 • ประสบการณ์ในสายการผลิตไก่สด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • างแผนและจัดลำดับงานได้แม่นยำ

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุระหว่าง 25- 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้านอาหารตั้งแต่ 2 ปี

59 mins ago

 

Applied
 • Male or female, age 35 up
 • Bachelor's degree in Food Science
 • 5-7 years' experience in QA/QC

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Food Technology
 • Food Engineering or related
 • 3 to 5 years of experience in the food industry

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male, aged 25 - 40 years old.
 • Bachelor’s Degree, in Chemical Science
 • Experience more than 5 years in Plastic Plating

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’ s Degree in Chemist, Chemical
 • 3-5 years’ experienced in manufacturing
 • Strong leadership and People Management

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in nurse or Science in Chemistry
 • Driving your own car
 • Energetic, self-motivated and goal-oriented

2 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years in chemical, QC work
 • Work under pressure.
 • Minimum high vocational Certificate

3 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master Degree in related fields
 • 2 years in related experiences
 • Experience in Thai FDA work would be an advantage

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age not over 30 years old
 • Degree in Medical Field / Science / Biotechnology
 • 1 years’ experience in sales representative field

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Culinary Science or related certificate
 • Proven experience as head chef
 • Arrange for repairs when necessary

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in a canned food
 • Planning and setting up R&D strategy
 • Excellent organizational and leadership abilities

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female 22 - 32 years old
 • Bachelor degree in food science
 • Skill English to send e-mail

7 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • degree or above in Environmental or related
 • 1 year of work experience in Environmental control
 • Have license of Environmental control system

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขา เคมีพอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบมาตราฐาน ISO 9001 ,TS16949(APQP

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 25 -30 years old.
 • degree in Food Science or Agro – Industry
 • Minimum 1-2 years in Sales Food Ingredient

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance/ Food Safety
 • Knowledge of Food Laws and Regulations
 • HAACP Knowledge/Implementation

12 hours ago

 

Applied
 • Male/Female aged not over 25
 • degree in Ceramic field, Material, Chemistry
 • Fresh graduated are welcomed

12 hours ago

 

Applied
 • คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • Male, aged 29 years old up, BE of Chemical.
 • 5 years in production as a Chemical Plant.
 • Knowledge in chemical, production

12 hours ago

 

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เรียนรู้ไว และสามารถรับแรงกดดันได้ดี

12 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • R&D Packaging (cosmetics)
 • Reduce cost and increase effectiveness
 • Sustainable company - various products

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
 • Experience in nutrition, food, medical
 • Able to drive and have driving license

17 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงามตามออเดอร์ได้ตามเป้าหมาย
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ปี
 • มีความรู้ด้านข้าว แป้ง เบเกอรี่ ขนมไทย บรรจุภัณฑ

17 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร จุลชีววิทยา
 • ประสบกาการประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP,HACCP,BRC,Halal,Kosher

17 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Ensure compliance with all norms
 • Conduct regular audit in organization.
 • Ensure compliance of Product Safety

17 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality / Not over 32 years old
 • At least Bachelor’s Degree of any related field
 • Excellent in English usage skills

17 hours ago

Above THB410 /hour

Applied
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำคู่มือ และมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัย

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implementation of a waste responsible tourism
 • Academic background in environmental heritage
 • Previous relevant work experience of at least 5

17 hours ago

 

Applied
 • Clinical research experiences 3-5 years
 • Knowledge in Clinical research protocol
 • Good command of English

17 hours ago

 

Applied
 • degree/Master's degree in Environmental Science
 • Good command of spoken and written English
 • Be able to work upcountry and oversea

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Food safety
 • Food manufacturing
 • Quality Assurance

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good understand of government registration.
 • minimum 5 years experience in food manufacturing.
 • Written and Spoken skills in English.

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ,พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรม

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
 • ควบคุมการตรวจปล่อยรายงานผลในงานตรวจสอบคุณภาพ

17 hours ago

 

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
 • ประกันภัยกลุ่ม
 • ความปลอดภัยทางวิศวกรรม

17 hours ago

 

Applied
 • ทำงานร่วมกับผู้แทนขาย ให้ความรู้ทางด้านสินค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age 40 years up
 • Master or Bachelor’s Degree in Industrial Engineer
 • More 15 years of Production or Engineering

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age not over 35 years old.
 • At least 3 years of experience in chemical process
 • Bachelor’s or Master’s degree in Chemical Engineer

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.