• คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • experience in Metallurgy, wastewater treatment
 • Wastewater Treatment
 • Bachelor’s Degree in Metallurgical

1 hour ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 80KB - 120KB
 • CBD Area
 • Medical Device

1 hour ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Around Bangkok
 • Attractive Salary
 • Global Company

1 hour ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Lab Selection
 • Food Flavours
 • R&D

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 5 years exp. in Production , Able to work shift
 • Polymer, Petrochemical or biochemical process.
 • Good command of both written and spoken English.

1 hour ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและหาวัตถุดิบ

1 hour ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality Male or Female
 • Age between 24-35 years old
 • 30K-50K

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Chemical/Electronics Engineer
 • 1-3 years working experience in R&D
 • Good command of English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor Degree or higher in Engineering
 • Experience in manufacturing environment

7 hours ago

 

Applied
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การตรวจสอบภายใน
 • การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Chemistry
 • 10 years experience in QA, QC and/ or lab
 • Exposure in chemical manufacturing industry

7 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 23-27 years old
 • Bachelor's in Chemical Science, Chemical Engineer
 • 1-3 years’ experience in R&D Engineer

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good chance for fresh graduation
 • Professional working environment
 • Dynamic and friendly team

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Chemical or related field
 • Experience 5 years up in position sales
 • Need own car with license

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Science,Pharmaceutical
 • Drive assigned project to deliver with quality
 • Support and deliver consumer-relevant claims

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or equivalent in Biology
 • Pharmacist license
 • Experience as a GDP and/or ISO trainer

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 8 years of process engineer experience
 • Manage process project
 • Prefer - food or pharmaceutical industry

7 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ผ่านการอบรมงานระบบ GMP,HACCP

7 hours ago

 

Applied
 • chemistry laboratory
 • Using the GC, HPLC and titration.
 • Good command in English and basic Computer skill.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Medical Techno
 • 3-5 years hands-on clinical chemistry and medical
 • Able to drive and travel up-country and abroad

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering
 • Competent computer skills
 • Mobility required (an own car is of advantage)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in the Health Sciences, e.g. Pharmacy
 • Public Health background would be in advantage
 • Yr(s) of Exp 5 years experience

7 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บรรจุภัณฑ์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Male, age 22-25 years old
 • Bachelor’s in Occupational Health and Safety
 • 0-2 years experience in Safety function

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age between 24-34 years
 • Degree in Science or related field
 • 2 years’ experience in QC or QA

7 hours ago

 

Applied
 • Handle Project/New Product Development
 • Degree in Pharmacy, Exp. in Nutrition product
 • Multi - task Skill, Result oriented, Energetic

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree or equivalent in Environmental
 • Proven experiences of developing and implementing
 • Proven track records in partnership building

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • Mimimum 5 years in Sales or Technical Sales
 • Good command of English both written and spoken

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

7 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor/ master degree in Science with chemistry
 • Good English communication skills
 • 2-3 years of experience in lab operation, R&D

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เคยผ่านโรงงานอาหารแปรรูปจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วทบ.เกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Mcs Office ได้ดี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male (between 22-26 years old) Thai Nationality
 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • Good Human Relation and High Responsibility

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 • วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
 • ทำงานที่โรงงานรังสิต สามารถเข้ากะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Science, Chemistry
 • Possess good communication and negotiation skill
 • Ability to work under pressure

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหารไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • มีความรูด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP , HACCP

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Occupational Health and Safety
 • Experience with managing safety on construction
 • health & safety experience including construction

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน 3 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ด้านควบคุมคุณภาพในอุตสาหรรมอาหาร 5 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน อย่างน้อย 3 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Metallurgical Engineering
 • Metallurgist
 • Chemical, Metallurgy and Wastewater Treatment

7 hours ago

 

Applied
 • วัสดุศาสตร์, เคมี, โพลิเมอร์
 • ชีวเคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีประสบการณ์ในงานขาย 2 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female with age between 23 – 26 years.
 • Bachelor’s degree in Engineering or Science.
 • 5 Working Day / Week. 08:00 - 17:00

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.