• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

17-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่