• เพศ ชาย ต้องมีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจสุขภัณฑ์
 • พูด/อ่าน/เขียน/สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • ประสบการณ์มากกว่า 10ปีขึ้นไป

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ปสก.5ปี ขายกลุ่มสุขภัณฑ์ กระเบื้อง วัสดุก่อสร้าง
 • ค่าตอบแทนตามประสบการณ์ &สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • ผ่านงานขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจะพิจารณาพิเศษ
 • มีพาหนะส่วนตัวและเดินทางไปปฏิบัติงานพื้นที่ต่างๆ

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีในงานขายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

14-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีในงานขายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

14-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่