• ดูแลการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
  • ประสานงานกับผู้บริหารงานอสังหาริมทรัพย์และทรัสตี

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่