• ปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกสาขา
  • บริหารจัดการทีมงานประมาณ 50 คน
  • มีประสบการณ์บริหาร ในสายงาน Customer service 5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied