• มีความรู้ในภาษา PHP, HTML5, CSS บน Linux
 • สามารถใช้งาน MySQL และ MS SQL
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

34 นาทีที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years working experience
 • Developing applications to support within the firm
 • .Net, JAVA, SQL or any ERP program is prefered

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Javascript, HTML, PHP
 • MS SQL Server, MySQL
 • design database, programming analysis

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programmer Low code platform
 • C#.Net framework or JAVA
 • .Net Developer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Knowledge on MS SQL Server 2012, IIS Tuning
 • Well Understanding on Programming Language

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years experience in JAVA
 • up to 100k THB per month
 • Thai speaker with good English communication

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PL/SQL experience
 • Banking Industry
 • Risk Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1-5 years working experience
 • exp. in Business Intelligence or Business Analyst
 • Salary 25k or above

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good command of English.
 • Age 23-35 Years
 • At least 3 Years of work experience in postion

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Minimum 3-year experience as System Analyst
 • C# .net, Java Script Sencha, Oracle, SQL , PL SQL,
 • Required TOEIC score at least 550

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Computer Science or related fields
 • 10-12 years of relevant IT experience
 • Good English communication Skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Analytics
 • Development of analytics approach, capability
 • Ability to explain technical to a non-technical

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in Information Risk Managemnt
 • Business Consulting Mindset
 • Dynamic Working Environment and Various Industries

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 yrs experience in frontend software developmet
 • Understanding of product management & development
 • Experience in using SQL database required

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Application Support
 • International Team
 • Payment Hub/ SWIFT process knowledge

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Python / NodeJs / JAVA/ Express/ Angular
 • Software development/ Software Architectural
 • Big Data / Data Analyst

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Willing to learn and work in fast pace.
 • Knowledge in programming languages
 • Welcome challenges

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years exp in software development
 • Strong in solution architecture
 • English speaking, reading and writing are required

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT security
 • Policies,CISA,CISA
 • risk management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor (or higher) in Computer / Information
 • experience 2-5 years in web service development
 • Have designed, developed, tested and deployed

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Global Financial Powerhouse
 • Close to BTS
 • International Travel Opportunities

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • International Business
 • Salaries starting from 120K Base + Package Neg
 • Close to Asok BTS

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • C# .NET HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery
 • English knowledge is preferable
 • Performance Bonus and salary

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Computer Engineering
 • 0-2 years experience in manufacturing
 • New Graduated is welcome

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 years of experience in Data Analytics
 • Skilled in SQL scripts and Data Analytics
 • Familiarity in Project Management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Project Leader (software)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • IT Project Leader
 • Java
 • Close to BTS

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Java
 • Developer
 • Lead Software Engineer

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Database SQL complex Queries, Stored procedure
 • HTML, CSS, 2 EE, MVC, JSP, SERVLET, SPRING, HTTTP
 • JavaScript, Angualr.JS, react.JS, Node.JS, ELT

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1-5 years in System Analysis / Design Experience
 • experience in programming using C#.NET
 • experience in System Analysis and Design

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • experience in programming using C# .NET or JAVA
 • Coding/Programming and investigate systems
 • Knowledge of frameworks for .NET or JAVA, Struts

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • รักในสายงาน IT ชอบวิเคราะห์ระบบ
 • รับไม่อั้น ถ้าคุณเจ๋งจริง รออะไรล่ะ สมัครเข้ามาสิ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Android Developer

Ascend Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years experience or more
 • Proficient with Kotlin, Java, and Android SDK
 • Competitive package provided

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New grads are welcomed
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Knowledge in Java, Java Angular JS, Spring Boot

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior DevOps Engineer

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3+ years experience
 • Thai Nationality only
 • Agile mindset

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Web: C# (asp.net) 4.0, Visual Studio 2015, JSON.
 • Java Script, Angular and HTML.
 • RDBMS: Oracle / SQL Server Store Procedure

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science or Computer
 • Good Knowledge of JAVA Technologies
 • 3-7 years of working experience

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Developer RPA

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • VB.Net, C#
 • RPA Developer
 • Application Support

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science/IT related.
 • IT Application Development&Project Implementation.
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in Java
 • echnical kill: HTML5, Web-Service, JSON, JavaScrip
 • Good knowledge in Knowledge in Java/web developmen

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Location: Near BTS Jatujak and MRT Jatujak
 • C#.Net ,.NET Core MVC, HTML5, JavaScript, JQuery
 • Min 2 Yrs Experience ( Age: 25 -30 Years Old)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Javascript, html, php, AngularJS
 • เชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Java
 • ออฟฟิศติด BTS กรุงธนบุรี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A minimum of 10 years’ experience in a digital
 • In-depth knowledge of various social media platfo
 • solid understanding of HTML, CSS, Word press,

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • IT
 • Innovation
 • Programmer

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

.Net Developer

3i Infotech (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min 2 yrs of .Net Developer (Programmer)
 • C#, VB.Net, Web Services, SQL, JavaScript
 • MS SQL Server, Oracle. Background in Bank/Finance

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 3 Yrs of Experienced in Java Technologies
 • JSP, J2EE, EJB, Struts, Spring, Web Services
 • SQL Server, JBOSS, GlassFish, Oracle or DB2

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied