• ควบคุมการผลิต
  • วางแผนการผลิต
  • แปรรูปอาหาร

25-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied