• Compliance
 • กำกับการปฏิบัติงาน
 • AMLO

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การด้านการบัญชี
 • -

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัด
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์งานติดตั้งระบบประกอบอาคาร
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้รวมสวัสดิการ 45,000-50,000 บาท ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • •The Senior Accountant will be responsible for al
 • •Ensure that the accounting entries are in compli
 • Good command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting,
 • Experience in feasibility analysis
 • 3 years of experience in audit or internal audit.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • สินเชื่อ SME
 • พื้นที่ จ.ภูเก็ต

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Co-ordinate with oversea HQ
 • Good command of english
 • Chinese Speaking will be highly consideration

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Co-Brand Credit Cards
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบัตรเครดิตร่วม
 • สนับสนุนและส่งเสริมการขยายฐานลูกค้าใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • E-payment,Ewallets,E-commerces
 • Retail banking
 • Product Manager

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage tech side of project/product development
 • Manage vendors and delivery
 • 5-7 yrs of exp in digital tech and development

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient w/ Excel &strong numerical background
 • Fluently speaking in Chinese and English
 • Competitive Salary and benefits

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีผลคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 คะแนน
 • รักการบริการ มี Service mind และ Customer Centric

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CFO
 • Chief Financial Officer
 • ผู้อำนวยการการเงิน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing online
 • Marketing Manager
 • Digital

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และ Presentation
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ในระยะเวลาที่จำกัด
 • ตรวจสอบ และอัพเดทรายชื่อ blacklist

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี
 • ปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพบัญชีหรือผู้สอบบัญชี 5-10

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-42 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงิน ไม่ต่ำกว่า 4 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ ด้านงานกราฟฟิค 2 ปี
 • ใช้โปรแกรม Illustration , Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ อัพเดตเทรนใหม่ ๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและติดตามโครงการทางด้านการพัฒนา Software
 • วิเคราะห์ระบบและวางแผนงานโครงการต่างๆ
 • บริหารจัดการระบบ ERP

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least 1 year experience in Accounting firm.
 • Good command in English.
 • Base Salary + commission.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารทุจริต
 • สืบค้นข้อเท็จจริงของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน
 • จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ Financial Controller ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อประชาสัมพันธ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • โบนัสพิเศษต่างๆ (รายเดือน/รายไตรมาส)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • จัดทำงบประมาณ
 • ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
 • บัญชี การเงิน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CPA
 • Investment
 • Budgeting

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • RDBM databases
 • Cloud applications
 • Java

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ดูแลลูกค้า Big Corporate
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการด้านการเงิน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้สินเชื่อของธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปี
 • มีความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant

Inthorn Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงิน
 • สามารถใชังานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sr. Finance Manager
 • Finance & Accountant Manager
 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี - การเงิน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สอบทานดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกม.
 • ทบทวน-ประเมินความเสี่ยงระบบงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • เผยแพร่หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
 • ร่างและตรวจสอบสัญญา
 • งานเกี่ยวข้องกับฝ่ายกฎหมาย-สถาบันการเงิน/ทนายความ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • finance , Accounting , SET , Manager
 • annual financial reporting , Policy and Reguation
 • Enforce proper finance and accounting methods

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience
 • Accountant background is required
 • Salary up to 40k (depend on experience)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment Analyst
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและการลงทุน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business and strategic planning
 • Business process
 • Feasibility study

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ Sales Forecast เพื่อกำหนดรายได้
 • เคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หาโอกาสใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาธุรกิจ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างาน อย่างน้อย 3 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาการบัญชี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • sales
 • sales manager
 • sales training manager

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • จัดทำและดูแลการปฏิบัติงานบัญชีของ บริษัท
 • รับผิดชอบงานบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมถึงบัญชีทั
 • จัดทำงบการเงินรายเดือนรวมทั้งรายงานการจัดการ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบ การทำจ่ายในระบบ ด้านรายงานข้อมูลการเงิน
 • ตรวจสอบและดูแลงานด้านต้นทุนโดยใช้เครื่องมือต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Education background in accounting, finance
 • Knowledge of credit analysis and management
 • Able to base in up-country

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในด้านธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • การวิเคราะห์สินเชื่อ
 • เพิ่มช่องทางการขาย ผ่านช่องทางต่างๆ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร CFA, CISA

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied