• บันทึกบัญชี กรณีIPO,RO,TENDER OFFER
 • ติดตาม บันทึกใบภาษีถูกหักณที่จ่ายธุรกรรมหลักทรัพย์
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in finance, accounting or business admin
 • 2 years experiences in accounting
 • SAP User (Preferable)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีลูกหนี้
 • ภาษีขาย
 • ตัดชำระหนี้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting,VAT report,WHT, AP,AR,GL,submit tax
 • Income Tax,Revenue Department,petty cash,English
 • ,monthly closing,Costing,Inventory, Audit

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Petchburi Rd.
 • Work every other Saturday.
 • Faculty of Accounting only

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • AP / AR / GL / Invoice / Petty Cash
 • Record / Reconcile / Report
 • High Responsibility / Good Team Player

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost Accountant
 • Accounting filed
 • Inventory accounting and standard cost systems.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accountancy
 • Work Exp., 3-5 yrs. in the accounting field
 • Experiences of Accounting Software

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 yrs exp in SCM
 • Good ENG communications
 • Exp SAP R/3 or related ERP systems

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 3 years of experience in Accounting field GL,AR,AP
 • Maintaining Account Payable – Account Receivable

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have understanding of petrochemical market
 • Fluent in English
 • Experiences 4 - 5 years

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitoring& update on BA monthly sales performance
 • Deliver deep-dive performance analysis reports
 • Prepare monthly standard performance presentation

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accountant
 • account receiveable
 • account payable

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4-7 years of experience in cost accounting.
 • background in manufacturing,Experience SAP plus.
 • Accounting or Finance is required.CPD is preferred

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accountant

G-Able

ยานนาวา

 • Reconcile all GL account
 • At least 3-5years experience in accounting
 • Perform accounts reconciliation and month-end

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HSK5
 • Good command of English
 • Open to new graduate

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Join the the largest eCommerce platform in SEA
 • Young, dynamic and challenging working environment
 • Attractive fringe benefits

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or above in Accounting
 • 2-3 years HDD industry experience
 • Prior experience in accounting function

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Finance & Accounting
 • Minimum 2 years working experience
 • Good command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Payroll, Time Attendance.
 • Good command in English.
 • Strength of Microsoft Office and payroll software.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Controller

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Cost-Saving Control
 • Analyst / Improve Processes
 • Reconcile/ Consolidate / Account Reporting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • 1 Year experience SAP System, Accounts palpable
 • Bachelor Degree in Finance, Accounting
 • 3-5 year experience accounts payable

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 yrs. experience in Manufacturing & Costing
 • CPA license, Thai Accounting Standard & Legal
 • Fluent in English communication skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MRT Rama 9
 • Healthcare
 • Background in audit field / 70-90K

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Improve efficiencies in Accounting processes
 • Experienced in Accounting and Taxation for Startup
 • Consolidate financial statement and cash flow

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 26 - 30 years old
 • 2+yrs in accounting: A/P, A/R, GL, Tax
 • Exp with SAP, Closing Accounting skill

16-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Executive
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 8-12 years up experience in similar capacity

16-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 2 years of experience in Accounting
 • Background in knowledge of Costing, Account

16-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting / Finance
 • 5 years of Accounting in Multi-National Company
 • AP, AR, GL / TAX, VAT / SAP for Accounting

16-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-4 years of experience in accounting and finance
 • Knowledgeable in accounting standards and tax law
 • Very good command of English proficiency

15-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accountancy or related field
 • 3-5 years of experience in accounting
 • English ot TOEIC 500

14-Feb-20

THB16k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good level of Excel
 • New graduates are welcome

14-Feb-20

 

Applied
 • Accounting, Inventory
 • Global trading Company
 • Strong Accounting Experience

14-Feb-20

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Experience in a financial services
 • Good interpersonal and communication skills

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp in retail, logistic, consumer electronics
 • Experience in AP, AR, GL, BOI, Tax,
 • Fluency in English for both written and spoken.

14-Feb-20

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Computer literacy especially in MS. Excel
 • VAT Knowleadge is a must

14-Feb-20

 

Applied
 • Experienced in Accounting Management
 • Good command in English and Microsoft office
 • Graduated in Accounting and Cost field or related

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handling Account payable, Tax compliance,P&L
 • supervisor the bank reconcile, variance analysis
 • Responsible for monthly and Yearly closing

14-Feb-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in managing sales system
 • Strong knowledge in Excel
 • Good command in English

14-Feb-20

 

Applied
 • Minimum 3 years experience in accounting
 • Good command of English
 • Good computer skills

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tax and Accounting experience
 • 3 years experience in Fiance or Account
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Finance

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Self-directed and able to work without supervision
 • Strong organizational
 • Detail-focused with accuracy

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Business Operations Executive

Ascend Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • General Administration
 • Business Support
 • Business Operations

14-Feb-20

 

Applied
 • proactive thinking
 • Responsibility
 • Responsibility

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Supply Planning Manager

smartsearchthailand

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor or Master degree in Marketing, Economic
 • 3-5 years of supply chain or demand planning
 • Excellent team player and interpersonal skills

14-Feb-20

 

Applied
 • monthly inventory closing and reconciliation
 • three-way matching process, Inventory accounting
 • Nice working environment

14-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ปิดงบได้ สามารถรับผิดชอบงานบัญชีและการเงินได้

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 year experience in accounting or auditing career
 • hard worker who look at challenge as opportunity
 • Fast learner who willing to learn new things

14-Feb-20

 

Applied