• เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 30 ขึ้นไป
 • ป.ตรี วิทย์ Food Science หรือสาขาอื่นด้านอาหาร
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

03-Aug-20

 

Applied
 • ความรู้เรื่องการลงทุน สนใจติดตามข่าวสารด้านการเงิน
 • แนะนำผู้ที่สนใจให้รู้จักบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 • แนะนำลูกค้าให้มาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance, Marketing, Economics
 • Interest in investing in the capital market
 • Single License is required, Derivatives License

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (GL)
 • ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน 1-5 ปี
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

03-Aug-20

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Good remuneration benefits and packages
 • Flexible working style
 • Smart casual dress

03-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการบัญชี ปริญญาโท ด้านการบริหาร
 • มีประสบการณ์ที่ audit firm Big 4 เป็นเวลา 5-7 ปี
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ

03-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 35 years
 • 3 years of sales experience in corporate client

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sale
 • cash management
 • ccm

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sale
 • implement
 • customer

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training
 • technology education
 • computer , digital

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • สินเชื่อ
 • Credit

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in both Linux and Windows-based server.
 • Experience in Postgres SQL and Oracle database scr
 • Experience in network equipment, firewall, mail se

03-Aug-20

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Aug-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

03-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Me
 • รู้จักและสามารถใช้ Tools ต่างๆ ของสื่อออนไน์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,lllustrator ได้

02-Aug-20

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีคามรู้ด้านภาษีอย่างดี

02-Aug-20

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์

01-Aug-20

 

Applied
 • งานรัฐวิสหากิจ
 • ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ,IT AUDIT
 • CIA, CISA, CISSP, CISM, MIS

01-Aug-20

 

Applied
 • งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ
 • ความเสี่ยง ,ความเสี่ยง IT , IT RISK
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ ,ความมั่นคงปลอดภัย

01-Aug-20

 

Applied
 • Accounting graduate (diploma / degree)
 • Audit associate & auditor are welcome
 • Can speak & write English will be advantages

01-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความท้าทาย

01-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.บัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ร่วมงานกับทีมงานศักยภาพสูง

31-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน อื่นๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบ

31-Jul-20

 

Applied
 • Mobile Application, IOS, Android
 • API Integration
 • Swift Language,React Native

31-Jul-20

 

Applied
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • สามารถทำได้ทั้ง Full time และ Freelance
 • แผนรับรองรายได้ 15,000 - 25,000 บาท

31-Jul-20

THB10k - 25k /เดือน

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

31-Jul-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

31-Jul-20

 

Applied
 • product development พัฒนาผลิตภัณฑ์ เงินฝาก ประกัน
 • ธนาคาร ตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ วางแผน
 • สาขา ตลาด

31-Jul-20

 

Applied
 • Risk
 • Operational Risk Management
 • Operational Risk Management

31-Jul-20

 

Applied
 • ควบคุมกฎระเบียบข้อบังคับ
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
 • ติดต่อประสานงานตัวแทน

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Me
 • รู้จักและสามารถใช้ Tools ต่างๆ ของสื่อออนไน์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,lllustrator ได้

31-Jul-20

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีคามรู้ด้านภาษีอย่างดี

31-Jul-20

 

Applied
 • Degree in Social Work or related field i.e.
 • Strong problem solving and group work leadership
 • Ability to interact with people of all ages

31-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
 • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
 • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

31-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
 • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
 • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

31-Jul-20

 

Applied
 • Software Tester / Automate Tester / Junior Tester
 • ์New graduate are welcome
 • Able to onsite in Bangkok (BTS/MRT line)

31-Jul-20

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • 1 ปี ในฝ่ายบัญชี การเงิน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการแผนกบัญชี
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 • บัญชีและการเงิน

31-Jul-20

 

Applied
 • งานบัญชี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สายการบัญชีเท่านั้น
 • ใช้ Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ดี

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Engineering, Computer Science
 • 10 years of experience in Project Management
 • Must have experience in Project Management

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full Stack Development
 • Back End Development
 • Financial Service

31-Jul-20

THB35k - 70k /เดือน

Applied