• ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี

08-Jul-20

 

Applied
 • Degree in People Capability.
 • 0-3 years experience in ็HR and OD.
 • TOEIC score of 550 is required.

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • People
 • 0-3 years experience in HR and OD.
 • TOEIC score of 550 is required.

07-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting.
 • At least 0-5 years in accounting field auditing.
 • Good command of English and computer literacy

07-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor in Computer, information Technology
 • or any equivalent fields of study
 • Could have experience to develop information

30-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Diploma or Bachelor in Business Administration
 • Marketing, Communication, Arts, Economics
 • good network connection with third parties

30-Jun-20

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์
 • ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบ QMI ในเครือไทยออยล์
 • ประสบการณ์ 0-7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด

30-Jun-20

 

Applied