• ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
  • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี

17-Oct-19

 

Applied
  • Bachelor or higher in Accounting, Finance
  • Background in Managerial accounting
  • Good command of English and computer literacy.

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor or Master degree in Accounting.
  • At least 0-5 years in accounting field auditing.
  • Good command of English and computer literacy

14-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่