• จบปริญญาตรีในสาขานิเทศฯ / Film / หรือสาขาอื่นๆ
  • สามารถใช้งาน Premiere Pro และ/หรือ Final Cut Pro
  • สามารถใช้งาน PhotoShop และ/หรือ Lightroom

11-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่