• มีทักษะในการใช้ Program Computer Microsoft Off
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ทันเวลา ตามที่กำหนด
  • สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

03-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่