• คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เลขานุการ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี

14-Nov-19

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์และวางแผน
 • สามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี

13-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารกฏหมาย 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านกฏหมาย เป็นอย่างดี

13-Nov-19

 

Applied
 • Fluent English language is a must.
 • Minimum 10 years experienced in law
 • .Strong analytical thinking skills

12-Nov-19

 

Applied
 • Good communication skills in English.
 • Computer Literacy
 • 0-2 years working experience in related field.

11-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่