• จบการศึกษานิติศาสตร์ ระดับปริญญาโท
  • ความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในเกณฑ์ดี
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบการศึกษานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี – โท
  • เพศชาย – หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่