• วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้ารับบัตร
 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
 • หาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์

14-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • บริหารสาขา นำเสนอผลิตภัณฑ์
 • รักงานบริการ งานขาย สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in website development / online service
 • understanding of online digital platform concepts
 • Solid knowledge of website analytical tools

07-Oct-19

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้ารับบัตร
 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
 • หาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์

07-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 10 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

07-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Contact Center
 • วางแผนการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่ใช้บริการ
 • บริหารการตรวจสอบคุณภาพบริการของ Contact Center

07-Oct-19

 

Applied
 • Experience in analytics & modelling domain
 • Credit risk modelling, PD, EAD, LGD Models
 • Devekoping SAS Tools and Automated SAS Projects

07-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied