• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านงานช่างไฟฟ้า, ช่างประปา, อิเลคทรอนิค
  • ดูแลตรวจตราห้องชุดของโครงการบริษัทฯ

13-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่