• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • Best Location: MRT Lumpini
  • มีประสบการณ์ดูแลงาน Operation และ IT Security

22-Sep-20

 

Applied
  • Min 3 yrs Manage IT Outsoure and IT Infrastructure
  • Best Location: MRT Lumpini
  • Planning and Manage Project to deserve client

20-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่